Cymorth Cyfrwng Cymraeg ym Maes Mathemateg

29/10/2013

Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Cyfieithiadau Dr Tudur Davies

Diolch i un o ddarlithwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, bydd modd i fathemategwyr y dyfodol ddefnyddio adnoddau addysgu cyfrwng Cymraeg i’w cynorthwyo gyda’u gwaith.

 

Mae cyfieithiadau Dr Tudur Davies o Athrofa Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth o daflenni ffeithiau a fformiwlâu Mathemateg wedi cael eu cyhoeddi ar wefan y MathCentre.

 

Prosiect aml-ddisgyblaethol yw’r MathCentre sy’n cynnig adnoddau rhad ac am ddim i fyfyrwyr er mwyn hwyluso dysgu Mathemateg mewn ysgolion a phrifysgolion ar draws y Deyrnas Unedig.

 

Roedd Tudur o’r farn bod prinder adnoddau addysgu cyfrwng Cymraeg yn bodoli yn y maes felly roedd yn falch o dderbyn cefnogaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’r MathCentre i gyflawni’r gwaith.

 

Mi wnaeth Tudur ddefnydd helaeth o’r ganolfan ar-lein yn ystod ei gyfnod fel myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth felly mae’n falch bod gan fyfyrwyr presennol y dewis i dderbyn cymorth yn eu mamiaith.

 

Mae wedi paratoi'r tair taflen gyntaf ar gyfer y prosiect taflenni ffeithiau a fformiwlâu a bydd yn parhau â’r gwaith o gyfieithu gweddill y gyfres fydd yn canolbwyntio ar Fathemateg ar gyfer Cemeg, Cyfrifiadureg ac Economeg yn y flwyddyn newydd.

 

Bydd modd i holl aelodau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wneud defnydd o’r adnoddau ar lwyfan e-ddysgu'r Coleg sef Y Porth hefyd.

 

Yn ôl Dr Tudur Davies: ‘‘Rwy’n gobeithio y byddant yn cael eu defnyddio gan fyfyrwyr sy’n astudio pynciau gradd sydd ag elfen fathemategol iddynt, boed hynny’n Fathemateg, Ffiseg, Peirianneg, Economeg neu Gemeg. Rwyf hefyd yn credu y byddant o ddefnydd i ddisgyblion chweched dosbarth sy’n astudio’r pynciau uchod er mwyn hwyluso’r naid rhwng addysg ysgol a phrifysgol.’’

 

Ychwanegodd Dr Dylan Phillips, Uwch Reolwr Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: ‘‘Mae’r adnoddau hyn yn enghraifft dda o’r cynnydd sylweddol sydd wedi bod mewn blynyddoedd diweddar yn y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael mewn Mathemateg a Ffiseg. Rydym yn ddiolchgar i Tudur am gyflawni’r gwaith a hoffwn annog myfyrwyr Cymraeg eu hiaith sydd â diddordeb yn y maes i wneud defnydd llawn o’r adnoddau ar y MathCentre a’r Porth.’’

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Manon Llwyd, Swyddog Datblygu Marchnata a Chyfathrebu, ar 01267 245 667, neu e-bostiwch m.llwyd@colegcymraeg.ac.uk 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net