Cymru a'r byd yn dathlu Diwrnod #ShwmaeSumae

15/10/2021

Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw oedd Diwrnod #ShwmaeSumae ac fe ddathlodd cannoedd ysgolion a sefydliadau led-led Cymru y diwrnod sydd bellach wedi hawlio ei le yn y calendr blynyddol.

Mae'r diwrnod yn gyfle i ddathlu, hybu a hyrwyddo ein hiaith a'n diwylliant. Nid oedd eleni yn eithriad chwaith ac fel arfer yr oedd y diwrnod yn gyfle i gael hwyl a rhannu’r iaith – yn y siop, y ganolfan hamdden, yn y gwaith, yn yr ysgol, ar y maes chwarae a gyda’ch ffrindiau, ar-lein neu wyneb yn wyneb. 

 

Cafodd y diwrnod ei ddathlu ymhob rhan o Gymru a thu hwnt. Cafwyd gweithgareddau lu - o Ysgol Gymraeg Llundain yn Lloegr i Ysgol yr Hendre yn Chubut ym Mhatagonia; O Sir y Fflint yn y gogledd ddwyrain i Gasnewydd yn y de ddwyrain; O Sir Gâr yn y de orllewin i Sir Y Flint yn y Gogledd Orllewin. Mae'n wych o beth fod y diwrnod bellach yn wirioneddol genedlaethol a rhyngwladol ei naws. 

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o'r negeseuon Trydar yn rhoi syniad o'r llu o weithgareddau a fu'n digwydd heddiw.