Cynhyrchwyr cig coch ym marchnadoedd Llundain

21/12/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae grŵp o gyflenwyr cig coch o Gymru wedi cymryd rhan mewn bŵtcamp i ddeall sut i gyflwyno cynnyrch cig o Gymru i gwsmeriaid yn Llundain.

Roedd y bŵtcamp, a drefnwyd gan Hybu Cig Cymru a Bwyd a Diod Cymru, yn gyfle i gynyddu dealltwriaeth chwech o gyflenwr cig coch o farchnadoedd Llundain a sut i achub ar bob cyfle o fewn y sector manwerthu a lletygarwch yn y brif ddinas.

 

Bu’r grŵp yn brysur dros ddeuddydd y bŵtcamp yn ymweld â neuaddau bwyd, manwerthwyr annibynnol, marchnadoedd a thai bwyta yn Llundain yn ogystal â mynychu cyfarfod yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn y ddinas. Trefnwyd i’r grŵp siarad ag amrediad eang o fusnesau yn cynnwys caffis a thai bwyta llwyddiannus, yn ogystal â neuaddau bwyd premiwm a’r manwerthwr arbenigol.

 

Roedd y trip yn gyfle i bawb a fynychodd i weld a deall y farchnad yn Llundain a’r cyfleoedd sy’n bodoli i gyflenwyr cig coch annibynnol o Gymru. Cafwyd trafodaeth hefyd am dueddiadau’r farchnad o fewn y sector bwyd a diod.

 

Mae Llundain yn farchnad bwysig ar gyfer Cig Oen Cymru PGI, gyda tua 60% o’n cig ni’n mynd i Loegr. 

 

Meddai Emily Davies, sy’n Swyddog Gweithredol Datblygu’r Farchnad yn y DU i HCC: “Roedd hwn yn gyfle gwych i gyflenwyr annibynnol o Gig Oen ac Eidion Cymru i ddysgu a deall marchnad Llundain a’i chwsmeriaid.

 

“Mae Llundain a’i phobl yn gwsmeriaid perffaith ar gyfer Cig Oen ac Eidion Cymru PGI premiwm. Mae’r bobl yn gwerthfawrogi stori a hanes y cynnyrch a bydd profiad y Bŵtcamp yn gyfle i gyflenwyr arbenigol roi troed yn y drws yn y farchnad bwysig yma.”  

 

Marchnad sy’n ffynnu

 

Dywedodd Ruth Davies, Cwm Farm, sy’n arbenigo mewn cynnyrch charcuterie Cymreig: “Roedd y Bŵtcamp Cig Coch yn brofiad gwerthfawr iawn i ni. Mae Llundain, wrth gwrs, yn farchnad sy’n ffynnu ac yn llawn cwsmeriaid â gwir ddiddordeb mewn cynnyrch o safon uchel a tharddiad eu bwyd.”

 

“Ar ôl bod yn Llundain, rydym ni’n teimlo’n barod i fynd ar ôl y marchnadoedd yma a mynd a’n cynnyrch i gwsmeriaid Llundain.”