Dathlu blwyddyn yn Amgueddfa ac Oriel Storiel ym Mangor

26/01/2017

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Gyda Amgueddfa ac Oriel gelf Storiel ym Mangor yn dathlu blwyddyn yn ei chartref newydd, mae llu o weithgareddau hwyliog i’r teulu cyfan i’w fwynhau yno ddydd Sadwrn yma i nodi’r achlysur.

Ers agor ddeuddeg mis yn ôl, mae ryw 85,000 o bobl wedi dod trwy’r ddrysau i ymweld ag i fwynhau popeth sydd gan Storiel i’w gynnig - yn arddangosfeydd hanes, celf, siop a chaffi poblogaidd Seibiant. Mae hyn ymhell dros y targed heriol a osodwyd o 25,000 o ymwelwyr ar gyfer yr amgueddfa a’r oriel ar ei newydd wedd. Felly mae digon o reswm i ddathlu pen-blwydd cyntaf Storiel!

 

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, yr Aelod dros y Celfyddydau ar Gabinet Cyngor Gwynedd, “Rydan ni’n parhau i ymfalchïo yn llwyddiant arbennig Storiel. Rydan ni mor hapus o weld bod pobl yn mwynhau’r celfyddydau a threftadaeth Gwynedd, a hynny mewn lleoliad mor apelgar yn ogystal â thrwy weithgareddau a lloerennau ar draws Gwynedd.

 

“Felly os nad ydych wedi cael cyfle yn y flwyddyn y mae Storiel wedi bod ar agor i ymweld, ewch dda chi i ddathlu’r pen-blwydd cyntaf ac i weld beth sydd ganddynt i’w gynnig.

 

“Blwyddyn ers yr agoriad, mae’n gyfle i ni fwrw golwg nol dros yr hyn sydd wedi ei gyflawni hyd yma a diolch i’r holl bartneriaid a chyllidwyr, yn arbennig Cronfa Treftadaeth y Loteri a fu’n help i wireddu’r cynllun.”

 

Llu o weithgareddau

 

Bydd llu o weithgareddau i ddathlu penblwydd Storiel yn digwydd dros y penwythnos. Bydd Mair Tomos Ifans yn dechrau’r gweithgareddau am 11am drwy gyflwyno Cist Rhyfeddodau a gafodd ei chreu i ddathlu rôl Storiel fel man casglu storïau, atgofion ac eitemau. Bydd y gist yn dychwelyd i Storiel yn dilyn taith yn hel straeon ac eitemau ar draws Gwynedd.

 

Bydd Gweithdy “Sebon, Swigod a Sbort” i deuluoedd o 1pm tan 3pm, a sesiwn holi ac ateb am gelf a chadwraeth, gyda’r arlunydd David Woodford a John Harold, Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri o 1.30pm tan 3pm. Yna yn goron ac y diwrnod, bydd cyfle i rannu yng nghacen penblwydd cyntaf Storiel yng nghaffi Seibiant am 3pm.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru