Dathlu bywyd yr artist Kyffin Williams yn Oriel Môn

19/01/2018

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Fe fydd Oriel Môn yn Llangefni yn cymryd rhan mewn blwyddyn o ddathliadau er mwyn coffau bywyd a gwaith y diweddar Kyffin Williams, un o arlunwyr mwyaf adanbyddus Cymru ac a fyddai wedi dathlu ei ben-blwydd yn 100 oed ar y 9fed o Fai, 2018.

Bydd Oriel Môn, er anrhydedd i Syr Kyffin, yn cyflwyno arddangosfa adolygol sylweddol o’i waith yn Oriel Kyffin Williams rhwng y 3ydd o Chwefror a’r 1af o Orffennaf. Roedd Kyffin Williams yn gefnogwr brwd o Oriel Môn, arferai ymweld â’r Oriel yn wythnosol a rhoddodd dros 400 o’i ddarnau o waith ei hun, yn ogystal â gwaith artistiaid eraill, i Gasgliad Celf Ynys Môn.

 

Meddai Ceri Williams, Rheolwr Dysgu ac Ymgysylltu Oriel Môn: “Roedd Kyffin Williams yn gawr yn y byd celf ac mae ei golled yn parhau i gael ei deimlo yma yn yr Oriel yn ogystal â ledled Cymru gyfan. Mae’n fraint i ni gael y cyfle i ymchwilio i’w fywyd fel arlunydd, ei gariad tuag at ei gartref yn Ynys Môn, ei hiwmor ac er mwyn cael cipolwg o’i fywyd i ffwrdd o’r îsl”.

 

Mynd ar daith

 

Bydd yr arddangosfa hon yn mynd â’r unigolyn ar daith drwy flynyddoedd cynnar Kyffin, ei ddylanwadau drwy ei hyfforddiant yn Ysgol gelf Slade, teithiau tramor a’i bortreadau poblogaidd, yn ogystal â dangos eu luniau cyfarwydd o’r tir a’r môr, Roedd Kyffin yn adnabyddus am ei dechneg anarferol o weithio â chyllell balet a thrwch tew o baent.

 

Drwy’r dull hwn, daeth â’r bobl a’r lleoliadau y dychwelodd atynt dro ar ôl tro trwy gydol ei fywyd yn Eryri ac Ynys Môn yn fyw mewn modd dramatig. Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys benthyciadau gan nifer o sefydliadau ac unigolion, y mwyaf nodedig yw’r casgliad gan Lyfrgell Cenedlaethol Cymru. 

 

Mae Oriel Môn ar agor rhwng 10:00am a 5:00pm bob dydd ac mae mynediad am ddim. Ffoniwch 01248 724444 am fwy o wybodaeth neu ewch i'r wefan