Ffermwyr Ifanc yn siarad dros Gymru mewn gŵyl yn Llanelwedd

27/03/2019

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Teithiodd dros 400 o aelodau’r Clwb Ffermwyr Ifanc i Faes y Sioe Frenhinol ar Ddydd Sadwrn diwethaf i gymryd rhan mewn gŵyl Siarad Cyhoeddus y Mudiad.

Mynychodd aelodau o bob cwr o Gymru y diwrnod er mwyn cystadlu yng nghystadlaethau Siarad Cyhoeddus Cymraeg a Saesneg y mudiad, ac fel arfer yr oedd y gystadleuaeth yn agos ym mhob adran.

 

Yn dilyn diwrnod llawn o gystadlu enillodd Ffederasiwn Ceredigion yr adran Saesneg a Ffederasiwn Sir Gâr oedd gyntaf yn yr adran Gymraeg. Daeth ein beirniad eleni o bob cwr o Gymru ac y gefndiroedd amrywiol yn cynnwys Beti George a Garry Owen o fyd y cyfryngau, Wyn Thomas pregethwr gyda’r undodiaid, Bronwen Morgan cyn arweinydd Cyngor Ceredigion a Kathryn Jones o fusnes Castell Howell.

 

Wythnosau lu o ymarferion

 

Dywedodd Elen Williams, Cadeirydd Cystadlaethau CFfI Cymru “Wedi wythnosau lu o ymarferion dwys, roedd hi’n wych gweld ffrwyth llafur yr holl aelodau yn cyrraedd uchafbwynt yn ystod diwrnod brwd o gystadlu. Rhaid canmol yr holl gystadleuwyr gan fod ôl ymarfer yn amlwg yn eu perfformiadau ac maent yn amlwg yn deall y gamp o fedru siarad yn raenus yn gyhoeddus. Mae’r Diwrnod Siarad Cyhoeddus yn rhoi cyfleoedd amhrisiadwy i aelodau fagu hyder yn siarad yn gyhoeddus, ac mae hynny yn agor drysau at gyfleon gwych iddynt. Llongyfarchiadau i bawb.”