Galw ar fynyddwyr i gadw draw o fynyddoedd uchaf Eryri

31/01/2019

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Wardeiniaid Awdurdod Parc Cenedlaethol yn galw ar fynyddwyr i gadw oddi ar lethrau’r Wyddfa a chopaon uchel eraill Eryri tra bod yr amodau gaeafol eithafol yn parhau.

Mae gorchudd eira wedi bod dros yr Wyddfa ers sbel bellach, ond mae’r cawodydd eira diweddaraf wedi golygu bod yr amodau yno yn eithafol erbyn hyn. Mae’r haen isaf o eira cyntaf bellach wedi cywasgu a rhewi, ac eira mwy ffres wedi ymgasglu ar ei ben gan gynyddu’r tebygolrwydd o eirlithrad.

 

Yn yr amodau yma dylid cadw oddi ar yr Wyddfa a’r copaon uchel eraill nes bydd rhybudd coch eira y Swyddfa Dywydd, sef y rhybudd mwyaf llym, wedi ei israddio. Unwaith bydd yr amodau wedi gwella, bydd gofyn i unrhyw un sydd am fentro allan fod ȃ’r profiad ar gallu priodol yn ogystal ȃ’r holl gyfarpar angenrheidiol.

 

Mae’r llwybrau eu hunain yn anodd iawn i’w dilyn, a gall un cam anghywir fod yn angheuol. Os nad yw cerddwyr yn gwisgo dillad sy’n gallu gwrthsefyll amodau mor oer yna mae hypothermia yn fygythiad ychwanegol.

 

Peryglus

 

Dywedodd Adam Daniel, Pennaeth Wardeiniaid Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri: “Er bod mynyddoedd eiraog Eryri yn edrych yn hardd dros ben, mae’r amodau ar y ddaear ei hun yn hynod beryglus. Gofynnwn yn garedig i rai sy’n meddwl mynd allan yn yr amodau yma i ystyried o ddifrif a ydynt yn fodlon peryglu eu bywydau eu hunain ac eraill.”

 

Dros y dyddiau diwethaf mae Tîm Achub Mynydd Llanberis wedi cael eu galw allan sawl gwaith i achub cerddwyr sydd wedi mynd i drafferthion ar yr Wyddfa. Gwirfoddolwyr yw aelodau’r tîm sy’n peryglu eu bywydau eu hunain bob tro y byddant yn mynd allan ar ymgyrch achub.

 

Meddai George Jones, Ysgrifennydd Tîm Achub Mynydd Llanberis: “Rydym fel tîm o wirfoddolwyr wedi wynebu amodau heriol iawn yn ddiweddar gyda galwadau am gymorth ar yr Wyddfa. Mae’r lluwchfeydd o eira ansefydlog yn golygu bod galwadau’n gymhleth a heriol. Mae’r rhagolygon yn gado mwy o eira a gofynnwn i chi’n garedig i beidio mentro allan ar y mynydd nes bydd yr amodau wedi gwella.”

 

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn darparu gwasanaeth adrodd ar yr amodau dan draed ar y mynydd. Gellir cael gafael ar yr wybodaeth yma trwy ddilyn cyfrif trydar dwyieithog @snowdonweather, neu mae’r un wybodaeth ar gael yn yr adran Mountain Weather ar wefan y Swyddfa Dywydd.