Gig yn annog ailgylchu yn y Brifddinas

20/10/2016

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Fe gynhelir digwyddiad cerddorol gwahanol yng Nghaerdydd dros y penwythnos sy'n gofyn i bobl ddod ac offer trydanol i'w hailgylchu, i gydfynd gyda Gŵyl SŴN.

Bydd Make Noise Cymru yn ymweld â Chaffi Bar Gwdihŵ yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn, ac O’Neill’s ddydd Sul a’r cwbl sydd angen i chi ei wneud i gael mynediad am ddim yw dod ag eitem drydanol i’w hailddefnyddio neu ailgylchu. 

 

Ers iddo ddechrau, mae Make Noise wedi llenwi lleoliadau ledled Gwledydd Prydain ac wedi ailgylchu llwyth o wastraff trydanol. Pan fo gwastraff trydanol yn cael ei gyflwyno i gyngor ar wahân, yn ôl y gyfraith rhaid iddo gael ei ailgylchu ac nid oes modd ei gladdu mewn safle tirlenwi na'i anfon i safle troi gwastraff yn ynni. 

 

Mae Cyngor y Ddinas yn awyddus i ailddefnyddio neu ailgylchu cymaint o offer trydanol â phosib. Er mwyn cael mynediad i’r lleoliad y penwythnos hwn, y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw cyflwyno un eitem drydanol wrth y drws, boed yn hen ffôn symudol, sychwr gwallt, tegell, haearn smwddio, gliniadur neu unrhyw beth arall sydd â phlwg. 

 

Chwilio am ffyrdd newydd i annog ailgylchu

 

Dywedodd y Cynghorydd Bob Derbyshire, Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd Cyngor Dinas Caerdydd: “Rydyn ni’n chwilio am ffyrdd newydd o annog pobl i ailgylchu eu gwastraff yn gyson er mwyn creu buddion i’r amgylchedd a lleihau’r posibilrwydd o dderbyn dirwy gan Lywodraeth Cymru. Dyma enghraifft dda iawn o feddwl yn arloesol. Rwy’n falch bod y digwyddiad wedi dod i Gaerdydd ac rwy’n gobeithio y bydd llawer iawn o bobl yn ei fynychu.” 

 

Ddydd Sadwrn, bydd y drysau’n agor am 2.30pm ac ymhlith y gwesteion sy'n perfformio'n fyw mae: Gallops, Braids, Accu a The Contract High, ynghyd â’r gwestai arbennig – R. Seiliog. 

 

Ddydd Sul, bydd y drysau’n agor ychydig yn gynharach am 1.30pm ac ymhlith y gwesteion sy'n perfformio'n fyw mae Melt Yourself Down, Amber Arcades, Tender Prey, Field Studies, Jordan Mackampa, Joseph J Jones, Tail Feather, Adverse Camber a’r gwestai arbennig - Stealing Sheep.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru