Guto Dafydd yn Ennill y Goron

Ar ddiwrnod tri o’r Eisteddfod Genedlaethol y newyddion mawr o’r Pafiliwn yw Guto Dafydd yw enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Sir Gaerfyrddin 2014. Yn 24 oed, Guto yw un o’r beirdd ieuengaf erioed i ennill y Goron. 

 

Y beirniaid eleni oedd Dylan Iorwerth, Marged Haycock a Dafydd Pritchard a nhw oedd gyda’r dasg o ddewis enillydd o’r 32 o feirdd a wnaeth cystadlu. ‘Golygfa Deg’ oedd yr enillydd wedi cyfansoddi cerdd ar y testun 'Tyfu'. Traddodwyd Dylan Iorwerth ar ran y beirniaid: 

 

“Mae yna sawl math o dyfu – geni babi i’r byd, twf neu ddiffyg twf cenedl, is-stori am dwf perthynas rhwng dau ac, ar y diwedd, awgrym y gallwn ni dyfu y tu hwnt i’n hargyfwng presennol.

 

“Cerddi heddiw ydyn nhw. Rhai am ddigwyddiadau eleni.  Ymhen blwyddyn neu ddwy mi fydd angen troednodiadau ac mi fydd rhai’n gweld hynny’n wendid. Ond dan ni’n beirniadu eleni. Ac mae Golygfa Deg yn gosod heddiw mewn ffordd iasol ar gefndir cannoedd o flynyddoedd o’n hanes ni.

“Meddyliwch am osod helyntion Radio Cymru ac asiantaeth EOS ochr yn ochr â’r hen gerdd am grogi’r telynor Sion Eos o dan gyfraith Lloegr.  Meddyliwch am roi stormydd Aberystwyth ochr yn ochr â’r gwynt a’r glaw ym marwnad Llywelyn ein Llyw Olaf, ffordd osgoi Porthmadog efo Dafydd Nanmor a’i hiraeth am ei gariad. Drama Blodeuwedd ac Atomfa Trawsfynydd – ein greddf ddireolaeth ni a grym rhannu’r atom.

“Wrth i’r pethau yna ddod ynghyd – ac oherwydd meistrolaeth dechnegol Golygfa Deg a’i hyder o wrth drin iaith a goslef – mae yna rywbeth llawer mwy’n digwydd. Ffrwydrad o ystyr a’r cryniadau’n parhau ymhell bell ar ôl gorffen darllen. Mi gawson ni ein codi o’n cadeiriau i dir uchel iawn gan fardd meistrolgar.

“Yn y diwedd, doedd y penderfyniad mawr ddim yn anodd o gwbl. Coron eleni ydi hi ac mae hi’n bendant iawn yn mynd i Golygfa Deg.”

Mae Guto yn byw ym Mhwllheli gyda’i wraig Lisa ac yn gweithio i Wasanaeth Ymchwil a Dadansoddeg Cyngor Gwynedd ar ôl graddio o Brifysgol Bangor gyda gradd yn y Gymraeg. 

Yn ogystal â llwyddiant yn yr Eisteddfod mae Guto newydd lansio ‘Jac’, nofel dditectif newydd i bobl ifanc. 

Angharad Pearce Jones, merch leol o Rydaman creodd y goron a fydd nawr ar y ffordd nol i Bwllheli ar ddiwedd yr ŵyl. Llongyfarchiadau mawr i Guto a darllenwch ymlaen i weld rhai o’r cyfarchion iddo ar Trydar.