Gwrthod mynediad i Swyddfa Undeb Myfyrwyr

17/06/2015

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Llywydd newydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth wedi beirniadu Prifysgol Aberystwyth yn hallt, ar ôl darganfod bod y Brifysgol wedi gwrthod mynediad iddi i Swyddfa UMCA. 

 

Mae Hanna Medi Merrigan i fod i ddechrau ar ei swydd yr wythnos hon, ond ar ôl ceisio mynd i Swyddfa UMCA a methu cael mynediad, mae wedi cael gwybod gan swyddogion y Brifysgol na fydd modd iddi ddefnyddio ei swyddfa, sy’n rhan o Neuadd Pantycelyn.

 

Dros y dyddiau diwethaf mae staff o’r Brifysgol wedi gosod cloeon ar nifer o ddrysau mewnol Pantycelyn, ac yn gwrthod mynediad i’r adeilad. Bellach, yr unig fodd o gael mynediad i’r adeilad yw trwy ffenestr – i’r ystafelloedd cyffredin sydd wedi’u meddiannu gan ymgyrchwyr. Ni rybuddiwyd Hanna am y sefyllfa yma, sy’n golygu nad oes ganddi fynediad at offer a ffeiliau sy’n angenrheidiol iddi wneud ei swydd.

 

Dywedodd Hanna Medi Merrigan, Llywydd newydd UMCA, “Sarhaus yw’r unig air i ddisgrifio agwedd y Brifysgol tuag at Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth a chynrychiolaeth myfyrwyr. Mae cael gwybod ar fy niwrnod cyntaf yn y swydd bod y Brifysgol yn atal mynediad i’r swyddfa yn hollol annerbyniol. Swyddfa UMCA yw hon, nid swyddfa Prifysgol Aberystwyth, ac mae’n hanfodol bod y Brifysgol yn adfer mynediad iddi”.

 

Gan gyfeirio at yr ymgyrch ehangach i achub Neuadd Pantycelyn, ychwanegodd Hanna, “Mae hwn yn gyfnod tyngedfennol i fyfyrwyr Cymraeg yn wyneb y bygythiad i ddyfodol Neuadd Pantycelyn. Rwy’n deall nad oes bwriad gan y myfyrwyr sy’n meddiannu’r adeilad i adael yn fuan, ac rwy’n eu cefnogi 100%. Mae’r Brifysgol yma i wasanaethu myfyrwyr ac mae’n bryd iddyn nhw ddechrau gwrando ar lais y myfyrwyr. Os yw’r myfyrwyr am weld y Neuadd yn parhau, dyna ddylai ddigwydd”.