Gwrthwynebu ymweliad ffair arfau yng Nghaerdydd

21/03/2017

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Wrth i ffair arfau adnabyddus ddychwelyd i Gaerdydd ar yr 28ain o Fawrth mae grwpiau heddwch wedi galw ar bobl i ymuno gyda hwy i wrthwynebu'r digwyddiad.

Bydd pob rhan o'r diwydiant arfau yn dod ynghyd yn ystod digwyddiad DPRTE (the Defence Procurement, Research, Technology and Exportability) gan alluogi rhwydweithio rhwng cwmnïau bach a rhai o gwmnïau arfau mwyaf y byd. Bydd masnachwyr arfau mawr fel BAE Systems, Lockheed Martin a Boeing - cwmnïau mae eu harfau wedi cael eu defnyddio i sathru ar fudiadau pro-ddemocratiaeth ac sy'n gyfrifol am droseddau hawliau dynol difrifol ar draws y byd - yn dod i'r Motorpoint Arena er mwyn canfod partneriaid busnes a chyflenwyr newydd.

 

 

Dywedodd Llion Wigley ar ran cell Caerdydd Cymdeithas y Cymod, “Symudwyd y ffair arfau o Fryste yn 2014 wedi protestio mawr felly mae angen i ni wrthwynebu ei phresenoldeb yma yng Nghaerdydd – drwy brotestio ar y dydd, drwy ddweud wrth y Motorpoint Arena ac wrth artistiaid sydd yn chwarae yno y dylai bod cywilydd ganddyn nhw roi cartref a chefnogaeth i’r fath ddigwyddiad. Rydyn ni'n galw ar bawb sy’n gwrthwynebu i ymuno â ni  tu allan i'r Motorpoint Arena o 8yb ar yr 28ain o Fawrth er mwyn gwrthwynebu'r ffair arfau a dangos nad oes croeso iddi yma yng Nghymru. 

 

 

Ychwanegodd Mererid Hopwood o Gymdeithas y Cymod:‘Fel un a fagwyd yng Nghaerdydd roeddwn i’n arfer cysylltu’r ddinas â ‘Pharc yr Arfau’, mae’n loes calon ein bod bellach yn ei chysylltu gyda ‘Ffair yr Arfau.’

 

Yn dilyn protest a gwrthwynebiad sylweddol llynedd, fe wnaeth trefnwyr y DPRTE, BiP Solutions fynnu nad ffair fasnachu arfau oedd hi. Mae protestwyr yn cwestiynu hynny gan fod DPRTE yn cyfeirio at ei hun fel "premiere defence procurement event" y DU ac yn addo i gwmnïau y gallant "grow your market share and gain maximum direct exposure".

 

Gwrthwynebu ffair arfau 

 

Dywedodd Jill Gough, Ysgrifennydd Cenedlaethol CND Cymru “Mae nifer ohonom ni yng Nghymru yn gwrthwynebu cynnal ffair arfau DPRYTE yng Nghymru i’r eithaf. Mae rhyfleodd a gwrthdaro yn Syria, Afghanistan, Irac a Yemen wedi dinistrio bywydau a'r amgylchedd gn alltudio miliynau o ddynion, menywod a phlant a chreu diflastod llwyr. Dydy hi ddim yn dderbyniol bod y rhai sydd yn elwa o ryfeloedd yn defnyddio Cymru i ddangos arfau marwoaleth er mwyn gwerthu eu harfau i gyfundrefnau fel Saudi Arabia, sydd â hanes gwarthus o ran hawliau dynol.

 

Ychwanegodd Jill Gough, "Nid Cymru sydd yn cael ei defnyddio i farchnata peiriannau ysbïo, gwylio a lladd yw'r Gymru rydyn ni ei heisiau o gwbl. Mae'n waradwyddus fod y fath ddigwyddiad sy'n annog lladd a dinistr yn digwydd yn ein prifddinas.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru