Gwyl Cefni yn cyhoeddi'r lein-yp llawn

31/05/2018

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Gyda Gwyl Cefni yn dathlu'r deunaw oed eleni, ac ar drothwy'r Wyl, mae'r trefnwyr wedi cyhoeddi'r lein yp llawn ar gyfer dydd Sadwrn sy'n cynnig pob math o weihtgareddau i'r teulu i gyd.

Mae bore Sadwrn 9fed o Fehefin yn Llangefni am fod yn andros o le da i deuluoedd wrth i sioe S4C, Seren & Lobs a'u ffrindiau Sali Mali, Superted, Selog, Magi Ann & Pepa), ac Owain Glyndŵr ei hun ddiddanu’r plant ym Maes Parcio’r Bull 10:30-12:15yb (tocynnau rhagflaen o siop Cwpwrdd Cornel). Yn ogystal bydd Chwaraeon yr Urdd yn cynnal gweithgareddau o 9yb-12 ym Maes Parcio Neuadd y Dre, yng nghwmni ffair.

 

Dros ginio, bydd cyfle i ddysgu ukuleles gyda Bocsŵn neu wylio fflashmob Theatr Ieuenctid Môn ger Cloc y Dref Llangefni.

 

Y cwbl yn ddi-dâl, diolch i grant Cyngor y Celfyddydau, bydd y Gig Mawr Parti 18 i ddilyn, 1:15-8:20pm ym Maes Parcio’r Bull. Cadarnhawyd trefn y lein-up: Band Samba Canolfan Addysg y Bont, Tagaradr, Welsh Whisperer, Hogia Llanbobman, Omaloma, Alejandro Jones (yr holl ffordd o Batagonia!), Bwncath, Fleur de Lys, a Celt yn cloi ar y llwyfan mawr rhwng tua 7pm a 8:20. Bydd cerddoriaeth yn dilyn yn nhafarndai’r dref gyda Gwilym Bowen Rhys am 9:45pm yn y Railway a carâocê yn y Ffowndri.

 

Bore Hwyl

 

Mae rhai tocynnau ar ôl ar gyfer y Bore Hwyl (o siop Cwpwrdd Cornel, Llangefni (01248 750218) ac ar gyfer noson Gwin a Chelf gyda’r artist Lisa Eurgain Taylor yn Oriel Môn 7/6/2018, gan Menter Iaith Môn 01248 725700.

 

Trefnir yr Ŵyl flynyddol gan Bwyllgor Gŵyl Cefni a derbynnir cefnogaeth mewn da neu nawdd gan Menter Iaith Môn, Cyngor Celfyddydau Cymru, Oriel Môn, Cyngor Sir Ynys Môn, a Menter Gymdeithasol Llangefni.