Hansh yn denu miliwn o sesiynau gwylio mewn mis yn unig

27/03/2020

Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Mae gwasanaeth S4C i bobl ifanc Hansh wedi denu un miliwn o sesiynau gwylio mewn un mis ar draws Twitter, Facebook ac YouTube am y tro cyntaf erioed.

Lansiwyd Hansh ym mis Mehefin 2017 er mwyn cynnig platfform a chynnwys unigryw i bobl ifanc rhwng 16 – 34.

 

Ers hynny mae'r gwasanaeth wedi datblygu o fod yn gweithredu ar Facebook ac YouTube yn unig i fod yn creu cynnwys ar Instagram a TikTok yn ogystal â chreu podlediadau.

 

Mae'r cynnwys mis hwn wedi cyrraedd ystadegau uchel ar draws y platfformau. Llwyddodd fideo 'Tisio Salwch' i ddenu 110,000 o sesiynau gwylio ar Facebook gyda Fideo Bootlegger yn denu 280,000 o sesiynau gwylio ar Twitter.

 

Bellach mae rhai o gymeriadau Hansh yn gyfarwydd i Gymry led led y byd gan gynnwys Gareth yr Orangutan, 'Tishio grêp' a chymeriadau dychanol yr actor Geraint Rhys Edwards.

 

Yn dilyn llwyddiant fideos cymeriadau Geraint Rhys Edwards ar y cyfryngau cymdeithasol mae rhaglen gomedi newydd ar y gweill gan S4C o'r enw Cymry Feiral lle bydd gwylwyr yn mwynhau dod i adnabod y cymeriadau yma'n well.

 

Yn ogystal ag elfennau comedi mae Hansh yn ddiweddar wedi cynhyrchu cyfres o raglenni dogfen gan gynnwys rhaglen am y dylanwadwr Niki Pilkington, Garmon Ion a phobl Patagonia a Ffoadur Maesglas yn dilyn hanes dau ffoadur o Syria sef Muhaned a'i fab Shadi.

 

Hansh Dim sbin 

 

Mae Hansh hefyd wedi datblygu Hansh Dim Sbin, er mwyn cynnig cynnwys newyddiadurol, Newyddion a Materion Cyfoes i'r gynulleidfa.

 

Meddai Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys Ar-lein S4C: "Dwi'n falch iawn o weld sut mae Hansh wedi datblygu ac mae'r ffigurau yma yn profi fod y cynnwys sy'n cael ei greu yn taro deuddeg gyda'n cynulleidfa.
"Mae'n bwysig fod Hansh yn ymateb i'r hyn sy'n digwydd yn y byd ac yn trafod pynciau o bwys gyda'n cyfranwyr.
"Bydd Hansh Dim Sbin yn rhoi gwybodaeth ac adroddiadau dyddiol am y sefyllfa Covid-19 a bydd hefyd cynnwys iechyd meddwl bob dydd Mercher dan #MercherMeddwl.
"Ac yn ôl yr arfer bydd digonedd o adloniant a chomedi a chynnwys dogfen i adlewyrchu bywydau ein cynulleidfa ni ledled Cymru a'r byd yn ystod y cyfnod anodd yma."