Lansio cyfrol am gyfieithu

20/01/2016

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Delyth Prys

Mae cyfrol newydd sydd wedi ei chyhoeddi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cael ei lansio yr wythnos hon a fydd yn ganllaw i gyfieithwyr. 

 

Mae cyfrol sy’n dwyn y teitl Ysgrifau a Chanllawiau Cyfieithu yn ffrwyth grant bach a ddyfarnwyd i Uned Technolegau Iaith y Ganolfan ym Mhrifysgol Bangor gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac mae’n cynnwys saith pennod ar gyd-destun cyfieithu yng Nghymru, cyweiriau iaith y Gymraeg, theori ac ymarfer, technoleg cyfieithu, ac adnoddau defnyddiol megis geiriaduron termau.

 

Golygyddion y gyfrol yw Delyth Prys a Robat Trefor, sydd hefyd wedi cyfrannu penodau, a’r cyfranwyr eraill yw Tegau Andrews, Gruffudd Prys a Mared Roberts, hefyd yn aelodau o’r Uned, Sylvia Prys Jones, pennaeth Uned Gyfieithu Prifysgol Bangor, a Heini Gruffudd, arbenigwr ar gyfieithu sy’n byw yn Abertawe.

 

Llenwi’r bwlch

 

Dywedodd Delyth Prys: “Ag ystyried mor bwysig yw’r diwydiant cyfieithu yng Nghymru heddiw, mae’n syndod cyn lleied sydd wedi’i ysgrifennu yn y Gymraeg i helpu cyfieithwyr a darpar-gyfieithwyr.  Fe aethon ni ati i lanw’r bwlch ein hunain felly, gan ein bod ni i gyd wedi darlithio ac arwain nifer o weithdai yn y maes.

 

Mae’r gyfrol hefyd yn ffrwyth y cwrs Tystysgrif Ôl-radd Mewn Astudiaethau a Thechnoleg Cyfieithu ym Mhrifysgol Bangor, a gynlluniwyd yn unswydd i roi hyfforddiant rhan-amser i gyfieithwyr proffesiynol. Mae’r gyfrol wedi’i chyflwyno i’r 21 myfyriwr sydd wedi ennill y dystysgrif honno yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru