Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ymuno â chorff nodedig

20/12/2017

Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi ei bod yn ymuno â’r corff nodedig,  yr International Image Interoperability, fel aelod sefydlol.

Bu i’r Llyfrgell  fabwysiadu’r  safon arloesol hwn yn gynnar, a nawr fel aelod byddwn  yn ymuno â grŵp dethol byd eang o sefydliadau arweiniol. 

 

Mae’r fframwaith hwn yn cael ei fabwysiadu’n eang gan sefydliadau diwylliannol er mwyn rhoi mynediad digidol cyhoeddus i ddelweddau, a’u  rhannu ac ychwanegu nodiadau atynt.

 

Mae IIIF yn safoni’r modd y cyflwynir  delweddau  gwahanol sefydliadau gan ganiatáu i ddefnyddwyr y casgliadau.

 

Mae defnydd newydd y Llyfrgell o’r safon IIIF hyd yn hyn wedi  cynnwys y prosiect arloesol Papurau Newydd Cymru Arlein (papuraunewydd.llyfrgell.cymru) i ddigido 1.1 miliwn o dudalennau papur newydd,  a hefyd prosiect Cynefin, sef y prosiect torfoli a geogyfeirio a wnaeth ganiatáu i’r cyhoedd gyfoethogi mapiau degwm Cymru a luniwyd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Prosiect cyffroes nesaf y Llyfrgell fydd darparu llwyfan torfoli dwyieithog  i’r cyhoedd a wedi’i seilio ar safonau agored, gan gynnwys IIIF.

 

Bydd  dod yn aelod sefydlol o IIIF-C yn ategu cynllun strategol newydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar gyfer 2017-2021 Cof y Genedl: Llunio’r Dyfodol sy’n amlinellu gweledigaeth uchelgeisiol i ddyblu nifer yr eitemau digidol sydd ar gael i’r cyhoedd erbyn 2021.

 

Bydd y Llyfrgell yn gweithio gyda sefydliadau diwylliant etifeddol ac ymchwil eraill sydd hefyd yn aelodau sefydlol gan gynnwys llyfrgelloedd Prifysgol Stanford, Llyfrgell y Bodley Prifysgol Rhydychen, y Wellcome Trust, Llyfrgell Genedlaethol yr Alban a’r Llyfrgell Brydeinig. 

 

Meddai Linda Tomos, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru: “Mae’r Llyfrgell wrth ei bodd yn ymuno â Chonsortiwm IIIF fel aelod sefydlol. Mae hyn yn dangos eto  ein hymrwymiad i rannu ein casgliadau gwych gyda phobl Cymru a thu hwnt ac i weithio mewn partneriaeth er mwyn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i’n defnyddwyr. Mae’r Llyfrgell wedi bod yn arweinydd yn y maes hwn ers sawl blwyddyn bellach ac edrychwn ymlaen at gydweithio gydag eraill er mwyn adeiladu ar ein llwyddiant wrth arfer y safon IIIF.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru