Penderfyniad cyngor Sir Gâr yn gosod esiampl i siroedd eraill, yn ôl mudiad iaith

25/09/2019

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu'r penderfyniad gan Gyngor Sir Caerfyrddin am symud pedair ysgol cynradd trefol yn y sir ar y ffordd at fod yn ysgolion Cymraeg.

Cymeradwyodd y Bwrdd Gweithredol argymhelliad y Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant i (1) newid addysg Cyfnod Sylfaen Ysgol Y Ddwylan, Ysgol Griffith Jones, Ysgol Llangynnwr ac Ysgol Llys Hywel i fod yn Gymraeg; a (2) i newid Ysgol Rhys Pritchard i fod yn ysgol Gymraeg.

 

Penderfyniad allweddol

 

Dywedodd cyd-gadeirydd y Gymdeithas yn y sir, Sioned Elin: ‘Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cymryd penderfyniad allweddol heddiw tuag at sicrhau na chaiff unrhyw blentyn yn y sir ei amddifadu o???r sgil addysgol hanfodol i fedru cyfathrebu a gweithio???n Gymraeg ac yn Saesneg. Dyma osod esiampl i siroedd eraill Cymru."