Penodi Huw Aled Jones yn ddarpar bennaeth technegol yr Eisteddfod

02/07/2013

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Huw Aled Jones

Heddiw (01/07/2013), cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol benodiad Huw Aled Jones yn ddarpar bennaeth technegol y sefydliad.

 

Gyda blynyddoedd lawer o brofiad fel rheolwr cynhyrchu, technegol a llwyfan yn y byd darlledu ac mewn digwyddiadau byw o bob math yng Nghymru a thu hwnt, bydd Huw Aled yn cychwyn ar ei swydd ar 1 Medi, gan olynu Alan Gwynant a fydd yn rhoi’r gorau i weithio’n llawn amser i’r Eisteddfod ddiwedd mis Medi.

 

Meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Rwy’n hynod falch ein bod wedi penodi Huw Aled Jones yn ddarpar bennaeth technegol. Mae ganddo brofiad arbennig yn y maes, ac yn sicr fe fydd yn adeiladau ar y seiliau cryf sydd wedi’u gosod gan y tîm technegol dros y blynyddoedd diwethaf. Mae Huw wedi gweithio fel rheolwr cynhyrchu i’r BBC yn yr Eisteddfod dros y ddegawd ddiwethaf, felly mae ganddo ddealltwriaeth ardderchog o waith ac anghenion yr Eisteddfod, yn ogystal â dealltwriaeth o’r hyn sy’n wynebu sefydliadau eraill yn ystod yr wythnos.

 

“Mae’n amserol ein bod hefyd yn talu teyrnged i Alan Gwynant, sydd wedi bod yn gyfrifol am ochr dechnegol yr Eisteddfod ers 1988, yn ystod cyfnod pan mae ein anghenion ni ac anghenion deddfau fel Iechyd a Diogelwch wedi datblygu a newid cymaint. Mae Alan wedi arwain y gwaith hwn drwy’r blynyddoedd, ac wrth i ni groesawu Huw i’r tîm, rydym yn dymuno’n dda i Alan yn ei ymddeoliad ac yn diolch iddo am ei ymroddiad.

 

Ychwanegodd Huw Aled Jones, “Rwy’n falch iawn o’r cyfle i ddod yn rhan o dîm yr Eisteddfod, ac yn edrych ymlaen i’r her sydd o’m blaen. Mae’n gyfnod cyffrous iawn i’r Brifwyl a chyda’i thaith wedi’i chytuno am nifer o flynyddoedd, rwy’n edrych ymlaen i weithio mewn ardaloedd ar hyd a lled Cymru yn sicrhau llwyddiant gŵyl sy’n agos iawn i fy nghalon. Mae’n sicr y bydd y swydd hon yn sialens ac rwy’n edrych ymlaen i weithio gyda gweddill staff, swyddogion a holl wirfoddolwyr yr Eisteddfod yn ystod y blynyddoedd nesaf.”

 

Ffynhonnell: Eisteddfod Genedlaethol Cymru