Penodi swyddog amrywiaeth a chynhwysiant cyntaf S4C

30/11/2020

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd Nia Edwards-Behi sy'n dod yn wreiddiol o Lanfairfechan ei phenodi fel swyddog amrywiaeth a chynhwysiant cyntaf S4C.

Fel rhan o’r swydd newydd hon bydd Nia yn datblygu ymrwymiad S4C i adlewyrchu Cymru heddiw ar y sgrin a thu ôl i’r camera ac yn gweithio gyda chwmnïau cynhyrchu a phartneriaid i ddenu talent newydd i’r sector.
 
Mae Nia bellach yn byw yn Aberystwyth ar ôl symud yno i astudio, yn edrych ymlaen at yr her sydd o’i blaen:
 
“Mae S4C yn sefydliad mor bwysig i’r sector ddarlledu yng Nghymru, felly ‘dw i’n edrych ymlaen at geisio rhoi S4C ar flaen y gad ar faterion o amrywiaeth a chynhwysiant a thrwy hynny ceisio dylanwadu ar y sector yn ehangach.
 
“Mae cydweithio’n bwysig iawn i mi, ac felly ‘dw i’n edrych ymlaen at gael gweithio gydag ystod eang o staff a phartneriaid S4C ar y gwaith yma. Yn sicr, mae angen y cydweithio hynny er mwyn gallu gwireddu gwelliannau amrywiaeth a chynhwysiant.”
 
Ar ôl cwblhau doethuriaeth mewn Astudiaethau Ffilm, bu Nia yn gwneud gwaith marchnata i Ganolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth, a daeth yn Bencampwr Cydraddoldeb i’r Ganolfan.
 
Mae cynhwysiant a chynrychiolaeth yn bwysig iawn i Nia ac mae hyn, law yn llaw â’i diddordeb penodol yn y cyfryngau a’r celfyddydau, yn gwneud y swydd yn un delfrydol iddi: “Hoffwn i weld gweithleoedd sy’n hygyrch ac yn groesawgar i bawb, a diwylliannau gwaith sy’n garedig, yn ystyrlon ac yn deg. Yn ogystal â hyn, hoffwn weld ystod eang iawn o unigolion yn rhan o raglenni a chynnwys S4C, a hynny ar bob math wahanol raglenni a chynnwys.”

 

Adlewyrchu Cymru heddiw


 
Dywedodd Owen Evans, Prif Weithredwr S4C: “Mae’n bleser croesawu Nia Edwards-Behi i S4C ac i’r rôl bwysig yma.Bydd Nia yn adeiladu ar ein cynlluniau i adlewyrchu Cymru heddiw ar y sgrin ac i sicrhau bod pobl o bob cefndir yn teimlo bod y sector teledu yn agored ac yn cynnig cyfleoedd gwaith cyffrous a pherthnasol iddyn nhw, a’r cyfle i weithio’n y Gymraeg.”
 
“Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at gydweithio â Nia er mwyn i ni gyflawni’r amcanion pwysig hyn.”
 
Bydd Nia yn cychwyn yn ei swydd ar Rhagfyr 14.