Rhiannon Lloyd Williams o Gaerdydd yn Brif Ddramodydd Eisteddfod T

Heddiw cyhoeddwyd mai Rhiannon Lloyd Williams o Gaerdydd yw Prif Ddramodydd Eisteddfod T 2021.

Datgelwyd mai Rhiannon oedd yr enillydd mewn seremoni arbennig oedd yn cael ei darlledu’n fyw o Wersyll yr Urdd Llangrannog ar S4C a BBC Radio Cymru, gyda’r beirniad, Elgan Rhys, yng nghwmni’r tri chystadleuydd terfynol.
Roedd gofyn i gystadleuwyr gyfansoddi drama neu fonolog addas i’w pherfformio ar sgrin neu lwyfan ar gyfer dim mwy na dau actor, a heb fod dros 5 munud o hyd. Yn ôl y beirniad Elgan Rhys, daeth 38 o geisiadau i law, a’r gystadleuaeth yn un “amrywiol ar yr ochr orau”. 
“Yma mae yna gasgliad o leisiau bobl ifanc sydd gyda chymaint i ddweud,” meddai Elgan Rhys. “Roedd hi’n anodd iawn dewis a dethol, ond mae yna dri a gyflwynodd ddarnau cyflawn, oedd yn gyfoethog eu cynnwys, gyda straeon clir, pwysig a hynod amserol i rannu gyda’r byd, a dyma ddarnau o’dd hefyd yn egin-arbrofi gydag arddull eu gwaith.”
Yn ôl y beirniad roedd y tri darn a ddaeth i’r brig yn “chwa o awyr iach”, ac mae sawl llinell o waith buddugol Rhiannon, ‘Help(u), wedi “aros yn y cof”.
Yn ei feirniadaeth meddai Elgan Rhys: “Mae Help(u) wedi’i sgwennu’n grefftus a’n denu’r dychymyg yn syth bin gyda darn sy’n teimlo ei fod wedi amsugno holl heriau cymdeithasol a gwleidyddol y flwyddyn ddiwethaf, a chreu stori o’r newydd am gymhlethdod cyfeillgarwch dwy ffrind sydd ddim yn rhannu’r un breintiau.”

 

Hen law ar ysgrifennu a chyhoeddi

 

Ganwyd Rhiannon ym Mryste a’i magu yng Nghaerdydd. Graddiodd yn y Gymraeg o Brifysgol Bangor yn 2017 ac mae hi bellach yn gweithio fel rhan o dîm marchnata a hyrwyddo S4C. Mae hi’n hen law ar ysgrifennu a chyhoeddi, a’i gwaith diweddaraf i’w weld rhwng cloriau cyfrolau megis Can Curiad (Gwasg y Bwthyn, 2021), Adref (Cara, 2020), a Byw yn fy Nghroen (Y Lolfa, 2019).
Derbyniodd Rhiannon dlws arbennig wedi ei greu gan y cerflunydd Ann Catrin Evans. Yn ail yn y gystadleuaeth oedd Delyth Evans o Silian ger Llambed, a Martha Grug Ifan o Langynnwr, ger Caerfyrddin oedd yn drydydd. Noddwyd y seremoni gan Brifysgol De Cymru.

 

Yn sgil y ‘Cynllun Dramodwyr Ifanc’ sy’n bartneriaeth newydd rhwng Eisteddfod yr Urdd, Theatr Genedlaethol Cymru a S4C, comisiynwyd a chrëwyd ffilmiau o’r dramâu buddugol ar gyfer platfform Hansh.
At hynny, bydd Rhiannon hefyd yn treulio blwyddyn fel Dramodydd Preswyl Ifanc gyda Theatr Genedlaethol Cymru – y tro cyntaf i’r cwmni gynnig cyfle o’r fath i ddramodydd ifanc. Yn ogystal â mentora gan dîm Theatr Gen, bydd cyfle i Rhiannon gael ei mentora gan Gomisiynydd Drama S4C a gweithio gyda rhai o’u hawduron sgriptiau diweddaraf.