Trotian byw o Dregaron

27/08/2015

Categori: Chwaraeon, Hamdden

Bydd gwylwyr S4C yn trotian i Geredigion ddydd Gwener a dydd Sadwrn yma i wylio Rasus Tregaron ar gaeau Dolyrychain ger Pontrhydfendigaid.

 

Bachgen lleol, Ifan Jones Evans, 30, fydd yn cyflwyno'r rasus ar S4C eleni. Mae Ifan yn wreiddiol o Bontrhydygroes ger Tregaron, ac yn parhau i fyw yno, ac yn ystyried Rasus Tregaron yn ddigwyddiad pwysig i'r ardal ac i Gymru gyfan.

 

"Dwi wedi bod yn mynd i'r rasus ers roeddwn i'n grwtyn bach; rwy' wastad wedi gwneud. Mae'r ŵyl yn dod â lot o arian i'r ardal leol, yn enwedig i'r bwytai a thafarndai – mae Llambed, Aberystwyth a Thregaron yn llawn pobl! Mae 'na fwrlwm yma. Mae'n un o uchafbwyntiau'r flwyddyn i ni fel ardal."

 

Wrth i Ifan feddwl am ei hoff atgof o Rasus Tregaron, mae un amlwg yn dod i'r cof a hynny o'r rasus y llynedd. "Rhys Evans, crwt lleol a hyfforddwr, enillodd y brif ras yma y llynedd. Roedd e'n dipyn o gamp, achos fe faeddodd e'r bois mawr i gyd, gan gynnwys y Gwyddelod. Mae'n lle mor arbennig i ennill – yn enwedig os wyt ti'n dod o'r ardal. Rwy'n obeithiol am eleni hefyd byddai'n grêt cael enillydd arall o Gymru."

 

Sylwebu

 

Wyn Gruffydd a Gwenan Thomas fydd yn arwain y sylwebaeth ar ddydd Gwener; gyda Megan Taff – sydd wedi ennill Clasur Cymru ddwywaith - yn ymuno â Wyn ar ddydd Sadwrn. Cyn enillydd y Grand National, i joci Hywel Davies fydd yng nghanol prysurdeb y bwcis a'r gyrwyr ac yn clywed barn y cefnogwyr i'r rasus.

 

Bydd modd i wylwyr geisio ennill £500 yng nghystadleuaeth Ras am Rif, gyda chyfle i gofrestru trwy ymweld â'r wefan

 

Ras y Cewri

 

Bydd y rhaglen am 2.30 brynhawn Gwener yn cynnwys Rhagrasus Cwpan Ystrad Fflur tra bo'r rhaglen am 5.30 yn dilyn holl gyffro Ras y Cewri, cyfres y Ddraig Iau Gymreig ar gyfer ceffylau dyflwydd a Ffeinal Cwpan Ystrad Fflur. Rhagrasus a Ffeinal Clasur Cymru, heb anghofio cyfres y Ddraig Fach Gymreig i geffylau 3 oed a fydd yn uchafbwynt y rasio byw ddydd Sadwrn.

 

Bydd cyfle hefyd dros y deuddydd i fwrw golwg yn ôl dros y tymor trotian hyd yma a chlywed llond gwlad o gyfweliadau a gwybodaeth gefndir ddifyr.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru