Tymor yr Hydref yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

22/08/2012

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Wrth i haf prysur ddod i ben yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, maen nhw nawr yn paratoi am arlwy’r hydref. Gyda sioeau cerdd mawr fel Dirty Dancing a The Phantom of the Opera ar y gweill, bydd y Ganolfan hefyd yn ail agor drysau ei Stiwdio Weston, sydd, fel ei harfer yn cynnig gwledd o berfformiadau o sbectrwm eang y celfyddydau.

 

Dyma rai o uchafbwyntiau hanner cyntaf y tymor, ond am y rhaglen lawn gallwch un ai godi copi o’r Ganolfan neu ewch i wmc.org.uk/stiwdioweston i’w lawrlwytho.

 

Mae Dafydd Iwan yn dod i’r Ganolfan gyda dau berfformiad arbennig o’i sioe, Dathlu Hanner Canrif o Berfformio. Ar 19 Hydref, am ganol dydd, bydd Dafydd yn cael cwmni Hefin Elis ac eraill i gyflwyno caneuon Cwm-Rhyd-y-Rhosyn. Ac yna mewn cyngerdd min nos, mae’r canwr yn dychwelyd i lwyfan y Stiwdio gyda’i fand a gwesteion arbennig i atgyfodi hen ffefrynnau.

 

Tymor yr Hydref yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

 

Yna rhwng 21 - 23 Hydref, mae’r Ganolfan yn estyn croeso i gwmni newydd, De Oscuro, gyda’r cynhyrchiad Gaza / Blaenannerch.  Wedi’i greu gan y gyfarwyddwraig adnabyddus Judith Roberts a’r berfformwraig corfforol cyfarwydd Eddie Ladd, mae’r darn dawns dwyieithog yma yn edrych o’r newydd ar gymhlethdodau’r gwrthdaro yn Israel a Phalesteina. Mae'r cynhyrchiad yn ystyried y sefyllfa o safbwynt cenedl fechan arall sy’n ceisio sefydlu ei hunaniaeth, sef Cymru. Gyda Phedwarawd Llinynnol Rhif 5 Phillip Glass yn gefndir i’r cyfan, mae’n argoeli i fod yn noson fydd yn ennyn sawl emosiwn o’i chynulleidfa.

 

Os oes gyda chi newyddion am eich menter, prosiect, busnes, sefydliad neu rywbeth unigol, danfonwch at post@lleol.net ac fe wnawn roi'r neges ar led.