Yr Ŵyl Hynod Wyllt yn dychwelyd i Dyddewi

30/05/2018

Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd yr Ŵyl Hynod Wyllt (Really Wild Festival) yn dychwelyd i Dyddewi ym mis Mai 2019 ar ôl bod i ffwrdd am dair blynedd.

Bydd yr ŵyl yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc ac a’u cwmpas, lle ddechreuodd y digwyddiad yn 2004.

 

Dywedodd Rheolwr Oriel y Parc, Jenn Jones: “Rydyn ni wrth ein bodd ein bod yn gallu dod â'r digwyddiad poblogaidd hwn yn ôl, gan ddilyn llwyddiant nifer o wyliau dros y blynyddoedd mewn lleoliadau gwahanol ar Benrhyn Tyddewi.

 

Bwyd a diod

 

“Rydyn ni’n siŵr y bydd nifer o gynhyrchwyr bwyd a diod gwych sir Benfro hefyd yn falch o weld yr ŵyl yn dychwelyd. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda nhw dros y 12 mis nesaf i gynnal penwythnos gwych i drigolion ac i ymwelwyr ei mwynhau ym mis Mai 2019.”

 

Bydd yr Ŵyl Hynod Wyllt yn dychwelyd i Oriel y Parc yn Nhyddewi ddydd Sadwrn 25 a dydd Sul 26 Mai 2019. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu rhyddhau dros y misoedd nesaf.