Diwrnod Dylan Thomas

12/05/2015

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bydd Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas yn cael ei gynnal ddydd Iau yma ar hyd a lled y byd. Wedi’i ariannu gan Llywodraeth Cymru, dyma ddiwrnod newydd i ddathlu bywyd a gwaith Dylan Thomas a fydd yn cael ei gynnal ar yr un dyddiad bob blwyddyn.

 

Led-led Prydain ac yn Efrog Newydd, Brwsel, Seland Newydd a’r Eidal, bydd pobl yn dathlu barddoniaeth hudolus Dylan Thomas.  Mae cyfres o deithiau, sgyrsiau, arddangosfeydd a darlleniadau wedi eu rhaglennu ar gyfer yr wythnosau nesaf.

 

Bydd y 92Y Poetry Center yn Efrog Newydd, a lwyfannodd Under Milk Woodam y tro cyntaf ar 14 Mai 1953, yn ailddarlledu darlleniad o’r ddrama enwog dan arweiniad yr actor o Gymru, Michael Sheen, a ddarlledwyd am y tro cyntaf fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant Dylan Thomas yn 2014.

 

Yn ogystal, bydd y llyfr A Dylan Odyssey sy’n gasgliad o deithiau llenyddol a ysbrydolwyd gan Dylan Thomas yn cael ei gyhoeddi. Ym Mhrifysgol Abertawe, bydd llyfr nodiadau sy’n cynnwys gwaith cynnar y bardd a brynwyd gan y Brifysgol y llynedd am £104,500 yn cael ei arddangos i’r cyhoedd am y tro cyntaf. Ac ar Twitter, bydd ymgyrch i rannu lluniau ohonoch eich hunain yn darllen gwaith Dylan Thomas mewn lleoliad annisgwyl gyda’r hashnod #DylanSelfie.

 

Cerdd Fawr Dylan

 

Bydd Cerdd Fawr Dylan yn dychwelyd yn arbennig ar gyfer Dydd Dylan. Mae’r digwyddiad ar-lein hwn yn gwahodd pobl ifainc rhwng 7 a 25 oed i helpuAneirin Karadog, Bardd Plant Cymru a Martin Daws, Awdur Ieuenctid Cymru i greu cerdd 100 llinell epig wedi’i ysbrydoli gan eiriau Dylan Thomas.

 

Cadwch lygad ar wefan Dylanwad100 a dilynwch #DyddDylan am newyddion rheolaidd a gwybodaeth ar sut i ymuno yn y dathliadau.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net