'Steddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch yn agor ei drysau

Bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a'r Cylch yn agor ei drysau heddiw ar safle Llancaiach Fawr, Nelson, gyda disgwyl i 15,000 o gystadleuwyr a hyd at 90,000 o ymwelwyr dyrru i'r maes ar gyfer wythnos o gystadlu, digwyddiadau gyda'r nos a gweithgareddau hwyliog.

 

Yn ystod yr wythnos, bydd dros gant o ddisgyblion ysgol yr ardal yn cymryd rhan mewn dwy sioe gyda’r nos.  ‘Y Dyn Na Fu Erioed’ yw’r sioe gynradd, sy’n cael ei llwyfannu yn y pafiliwn nos Fawrth, 26 Mai, gyda’r sioe ieuenctid, ‘Chwarae Cuddio’, nos Lun , 25 Mai yn Sefydliad y Glowyr Coed Duon.

 

Yn ogystal â phrif seremonïau’r wythnos, y cadeirio a’r coroni, a’r cystadlaethau amrywiol sy’n cael eu cynnal yn y pafiliwn, bydd digon i wneud a mwynhau ar y Maes.

 

Gwyddonle

 

Yn y Gwyddonle, pabell sy’n llawn datblygiadau diweddara’r byd technegol a gwyddonol, bydd ardal gemau a chyfle i greu maes eisteddfod delfrydol gyda’r rhaglen Minecraft.

 

Mewn ardal goginio bwrpasol ar y Maes, bydd Beca Lyne-Pirkis, un o sêr y Great British Bake Off, yn beirniadu ffeinals cystadleuaeth coginio’r Urdd, CogUrdd. 

 

Bydd cyfle i roi tro ar y wal ddringo, cymryd rhan mewn gwahanol sesiynau chwaraeon neu fwynhau cyffro’r ffair.  Bydd bandiau byw, sioeau plant ac ardal fwyd hefyd.

 

Cystadlaethau newydd

 

Mae sawl cystadleuaeth galwedigaethol newydd wedi’i gyflwyno eleni, mewn partneriaeth â Cholegau Cymru.  Yn y gystadleuaeth Trin Gwallt a Harddwch y sialens fydd creu delwedd gyflawn ar thema benodol - naillai Gyda’r nos/Parti,Ffantasi neu Briodas.  Bydd enillwyr y cystadlaethau Gofal Plant a Ffasiwn hefyd yn cael eu cyhoeddi yn ystod yr wythnos. 

 

Mae modd lawrlwytho ap Eisteddfod yr Urdd dwyieithog sy’n cynnwys map, rhestr o’r cystadlaethau, manylion trafnidiaeth a gwybodaeth arall yn rhad ac am ddim.

 

Cynnydd

 

Croesawodd Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd yr ymateb yn lleol, “Mae’r ymateb yn lleol i’r Eisteddfod wedi bod yn wych ac ry’n ni’n falch dros ben yn y cynnydd mawr yn nifer yr aelodau o ranbarth Gwent eleni, sef 5,721 o aelodau, bron i 2000 yn fwy nag arfer."

 

“Fe fydd hi’n ŵyl i’w chofio, yn sicr, gyda chystadlaethau cyffrous newydd yn ogystal â’r prif seremonïau, y cyngerdd agoriadol a’r sioeau gyda’r nos, heb anghofio’r Maes a lleoliad gwych Llancaiach Fawr.”

 

Ychwanegodd Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch, Sara Davies, “Hoffwn ddiolch i bawb am eu brwdfrydedd a’u cefnogaeth dros y dair blynedd diwethaf wrth i ni baratoi ar gyfer llwyfannu’r Eisteddfod yn Llancaiach Fawr."

“Ry’n ni bellach yn edrych ymlaen yn eiddgar at fwynhau’r holl gystadlu a gweithgareddau ac at groesawu ymwelwyr o bob cwr o Gymru i’n milltir sgwâr ninnau.”

 

Hwb enfawr

 

 

Ychwanegodd Y Cynghorydd Keith Raynolds, Arweinydd Cyngor Sir Bwrdeistref Caerffili, “Mae cynnal digwyddiad pwysig a phoblogaidd fel Eisteddfod yr Urdd yn yr ardal yma yn hwb enfawr i Fwrdeistref Sirol Caerffili, ac rydym yn edrych ymlaen i groesawu y degau o filoedd o ymwelwyr fydd yn dod i’r Maes dros y dyddiau nesaf."

 

Mae modd prynu tocynnau dyddiol ar gyfer ymweld â’r Maes ac ar gyfer y sioeau nos yn y Ganolfan Groeso ar y Maes.  Am fwy o wybodaeth ffoniwch 0845 2571613.