Mudiad Iaith yn cefnogi adolygiad barnwrol

03/06/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Daeth y newyddion bod Cyngor Sir Ddinbych am fwrw ymlaen gyda chynlluniau i israddio addysg Gymraeg yn Nyffryn Clwyd trwy gau Ysgol Pentrecelyn er gwaetha gwrthwynebiad gan fudiadau iaith yn cynnwys y Mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg. 

 

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu’r penderfyniad, gan fynnu adolygiad barnwrol.  

 

Dywedodd Ffred Ffransis ar ran y Gymdeithas, "Mae'r penderfyniad hwn mor afresymol; does dim rhesymeg iddo. Mae'n chwerthinllyd bod yr awdurdod lleol yn dadlau bod addysg ddwyieithog yn well i'r Gymraeg nag addysg Gymraeg.’

 

Ychwanegodd Ffred Ffransis eu bod yn gefnogol i geisio adolygiad barnwrol neu achos cyfreithiol yn erbyn yr awdurdod lleol,  "Maen nhw'n ymgynghori ar gynnig nad yw'n bodoli eto. Felly, rydyn ni'n cefnogi'r rhieni yn eu hymdrech i geisio am adolygiad barnwrol, a byddwn ni'n ceisio codi arian tuag at eu costau cyfreithiol."