Pump yn cyrraedd rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn

15/06/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd pump yn cymryd rhan yn rownd derfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn am y tro cyntaf eleni, yn dilyn cystadleuaeth ardderchog a gynhaliwyd yng Ngregynog dros y penwythnos. 

 

Pedwar sy’n arfer cyrraedd y rhestr fer, ond eleni, roedd y beirniaid yn bendant bod rhaid i bump gael eu hystyried ar gyfer y brif wobr a gyflwynir yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau ddechrau Awst.

 

Enwau’r rheiny a ddaeth i’r brig yw Gari Bevan, Bedlinog, Daniel Carter, Caerdydd, Debora Morgante, Rhufain, Diane Norrell, Sir Amwythig a Patrick Young, Llan Ffestiniog.

 

Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Ar ôl cryn drafod, roedd y beirniaid yn gwbl bendant eu barn bod rhaid rhoi cyfle i’r pump gystadlu am y brif wobr. Roedd y safon dros y Sul yn eithriadol o uchel, ac roedd yn amlwg nad oedd y beirniaid am allu torri’r rhestr i bedwar. Felly, eleni am y tro cyntaf, bydd pump unigolyn yn ymddangos yn y rownd derfynol.

 

“Mae cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn wedi hen ennill ei phlwyf fel un o binaclau’r Eisteddfod. Mae ymroddiad, egni a dawn ieithyddol y rheiny sy’n cystadlu yn y gystadleuaeth hon yn arbennig. Mae’u cyfraniad i’r iaith a’n diwylliant yn arbennig, ac mae bob amser yn braf cael dod i glywed eu rhesymau dros ddysgu’r iaith a chymaint o ddefnydd a wneir o’r Gymraeg ym mhob elfen o’u bywydau.

 

“Roedd y rownd gyn-derfynol eleni yn arbennig o dda, a hoffwn longyfarch pawb a fu’n rhan o’r gystadleuaeth am eu cyfraniad. Rydym yn edrych ymlaen at y rownd derfynol rwan, a gynhelir ddydd Mercher 5 Awst, gyda’r cyhoeddiad a’r seremoni arbennig yng Ngwesty Llyn Efyrnwy, Llanwddyn y noson honno. Rwy’n sicr y bydd enillydd teilwng eleni, ac edrychwn ymlaen i’w gyflwyno neu’i chyflwyno i bawb ar lwyfan y Pafiliwn fore Iau.”