Dathlu gwaith T. Llew mewn cyflwyniad arbennig

01/07/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymru eleni yn dathlu canmlwyddiant geni’r awdur poblogaidd, T Llew Jones ac fel rhan o’r dathlu, mae Theatr Felinfach yn perfformio cyflwyniad o’r enw ‘Y Llew-fan’.  

 

Y bwriad gan y cwmni Theatr adnabyddus yw cynnwys darnau o waith gan grwpiau gwaith y theatr a ffrindiau; o Tic-Toc i Gwmni Actorion Felinfach a changhennau lleol Merched y Wawr, o Lanbedr Pont Steffan a Felinfach. Bydd y darnau oll o waith y diweddar awdur, boed yn gerddi i blant, darnau o’i nofelau a’r awdl 'Caerllion-ar-Wysg', y gwaith a enillodd y gadair iddo yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Glyn Ebwy ym 1958.

 

Nid sioe arferol

 

Dywedodd  Dwynwen Lloyd Llywelyn, Pennaeth Theatr Felinfach, ac un o gyfarwyddwyr y cynhyrchiad: “Nid sioe arferol yw’r cynhyrchiad yma, ond cyflwyniad dramatig estynedig, mewn ffordd. Bydd Huw Emlyn, yr actor lleol, yn chwarae rhan ‘Y Llais’, fydd yn gosod cyd-destun a chreu awyrgylch i’r darnau a gobeithiwn gyfleu’r teimlad bod gwaith T Llew yn ymestyn tu hwnt i’r hyn sydd y tu fewn i gloriau llyfrau – mae’n ysgogi dychymyg, yn ysbrydoli gwaith creadigol ac yn apelgar i bob oedran.”

 

Perfformir ‘Y Llew-fan’ yn Theatr Felinfach Nos Sadwrn, 11 Gorffennaf, am 7.00yh.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net