Dechrau ffilmio drama wleidyddol yn y Senedd

15/07/2015

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith

Fe fydd cwmni teledu yn dechrau ffilmio drama wleidyddol newydd yn y Senedd ym Mae Caerdydd yr wythnos hon.

 

Bydd cwmni Tarian yn ffilmio y cyfres newydd, Byw Celwydd ym Mae Caerdydd, sy’n gyfres o wyth rhaglen, a fydd yn cael ei darlledu yn ystod mis Ionawr 2016. 

 

Bydd y ddrama ffuglen hon yn portreadu Llywodraeth Cymru o dan lyw arweinwyr na fu mewn grym o'r blaen. Caiff y Llywodraeth ei rheoli gan glymblaid enfys o'r enw; Y Democratiaid, Y Cenedlaetholwyr, a'r Sosialwyr fydd yr wrthblaid. Caiff y glymblaid enfys ei harwain gan Brif Weinidog sy'n rhan o'r Ceidwadwyr Newydd, Meirion Llewelyn, sy'n cael ei bortreadu gan Richard Elfyn. Dyma ddrama wleidyddol cyntaf S4C ers ychydig flynyddoedd.

 

Mae'r ddrama wedi ei chreu gan y tîm llwyddiannus y tu ôl i gyfresi poblogaidd fel Teulu, a ffilm bwerus Ryan a Ronnie, ac mae wedi ei chreu gan y cynhyrchydd Branwen Cennard, a'r dramodydd profiadol, Meic Povey.

 

Mae'r cast hefyd yn rai profiadol ac amryddawn, yn cynnwys Matthew Gravell sydd wedi ymddangos ar gyfres boblogaidd ITV,Broadchurch a 35 Diwrnod, a Cath Ayres sydd wedi actio yn nrama ddiweddar S4C, Tir, Sara Lloyd Gregory a Mark Lewis Jones.

 

Mae Byw Celwydd wedi gweu straeon gafaelgar ac amserol yn ogystal â chymeriadau didostur sy'n siŵr o ddal sylw cynulleidfa.

 

Dywed cynhyrchydd Byw Celwydd Branwen Cennard: "Mae cast a chriw Byw Celwydd yn edrych ymlaen at ffilmio yn y Senedd, sy'n adeilad mor eiconig; fel cynhyrchydd  Byw Celwydd, dw i'n hynod ddiolchgar i Gomisiwn y Cynulliad yn ogystal ag arweinyddion y pedair prif blaid yng Nghymru am eu cydweithrediad a'u cefnogaeth."

 

Chwilfrydedd gwleidyddol

 

Dywed Cyfarwyddwr Cynnwys a Darlledu S4C Dafydd Rhys: "Yn dilyn holl gyffro gwleidyddol ddiweddar, y refferendwm yn yr Alban ac etholiadau'r Llywodraeth, a'r modd mae wedi dal sylw pobl Cymru, mae hi'n hen bryd i ni gael drama gyffrous wleidyddol ar y Sianel. Mae hi'n gyfnod addas i gael rhaglen sy'n mynd i greu chwilfrydedd gwleidyddol yng Nghymru, gydag etholiadau'r Cynulliad ar y gorwel y flwyddyn nesaf."