Annog teuluoedd i ymweld â safleoedd hanesyddol

16/07/2015

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Cafodd pasbort i blant ei lansio yr wythnos hon er mwyn annog teuluoedd i ymweld â amgueddfeydd, cestyll, tai a gerddi hanesyddol yr haf hwn.

 

Mae’r pasbort yn fenter ar cyd gyda Cadw, Amgueddfa Cymru,  Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac wedi ei chefnogi gan Croeso Cymru,  a’r bwriad yw annog teuluoedd Cymru i ymweld â chymaint ag y gallant o atyniadau treftadaeth y wlad dros yr haf.

 

Mae chwe gwahanol antur yn y pasbort arbennig, sydd wedi’i anelu at blant 6-11 oed, gyda phob antur mewn ardal wahanol o Gymru ac yn llawn llefydd cyffrous i ymweld â nhw - yn amgueddfeydd, cestyll, tai hynafol a mwy.

 

Mae’r llyfryn 36 tudalen, maint A6, ar gael i deuluoedd ymhob un o'r 24 atyniad dan sylw. Bydd angen i deuluoedd ymweld ag un ohonynt i gasglu pasbort. O ymweld ag o leiaf pedwar safle, bydd cyfle i ennill gwobrau gan gynnwys cyfle i ennill camera GoPro neu noson mewn un o westai moethus Cymru.

 

Mwynhau atyniadau

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates: “Mae gan Gymru gyfoeth o drysorau. Rydym eisiau i deuluoedd ddarganfod a mwynhau’r llu o atyniadau treftadaeth sydd gennym. Felly ewch amdani – casglwch eich pasbort a mynd ati i ddarganfod trysorau Cymru dros yr haf.”

 

Mae gan Amgueddfa Cymru saith amgueddfa genedlaethol ar draws Cymru sef Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd; Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru; Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion; Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon; Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre; Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

 

Am ragor o wybodaeth ynglyn a safleoedd penodol i ymweld yn eich ardal a sut i cymrud rhan yn ein gystadleuaeth ar gyfer gwobrau cyffrous, ewch i dudalen Pasbort i Blant Darganfod Cymru ar ein wefan.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net