Yr Eisteddfod Genedlaethol yn cyhoeddi Diwrnod T. Llew Jones

I gyd-fynd gyda dathlu canmlwyddiant geni T Llew Jones, mae trefnwyr yr Eisteddfod Gendlaethol wedi penderfynnu enwi diwrnod y cadeirio yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod a'r Gororau eleni yn ‘Ddiwrnod T Llew Jones’. 

 

Er ei fod yn fwyaf adnabyddus am ei lyfrau plant, roedd T Llew hefyd yn fardd o fri ac enilliodd y gadair yn Eisteddfod Glyn Ebwy ym 1958 a Chaernarfon ym 1959. 

 

“Mae’r ymateb i’r canmlwyddiant wedi bod yn gyffrous gyda digwyddiadau o bob math yn cael eu cynnal ar hyd a lled y wlad.", meddai Heulwen Davies, Cydlynydd Canmlwyddiant T Llew Jones. "Mae’n wych i feddwl bod yr Eisteddfod Genedlaethol yn cydnabod cyfraniad T Llew, ac mae wedi bod yn braf i gydweithio gyda threfnwyr yr Eisteddfod i gydlynnu’r diwrnod” 

 

Ar y dydd ei hun, sef Dydd Gwener y 7fed o Awst, bydd pob math o weithgareddau’n cael eu cynnal ar hyd a lled y maes, a’r cyfan yn cychwyn gyda gweithdy celf Barti Ddu a Twm Sion Cati am 10:00 yn stondyn Gŵyl Llên Plant.

 

Amserlen y dydd

 

Yn Theatr y Maes am 11:30 ac eto am 15:30, bydd cyfle i weld sioe theatr ‘Lleuad yn Olau’ gan Arad Goch, ac am 12:00 bydd Eurig Salisbury yn trafod y gyfrol ar stondyn Gŵyl Llên Plant.

 

Am 12:00 ar stondyn Llenyddiaeth Cymru, bydd Siwan Rosser, Emyr Llywelyn a Myrddin ap Dafydd yn cynnal trafodaeth ddifyr am waith T Llew, ac hefyd yn hel atgofion am y dyn ei hun.

 

Yn y Babell Lên am 12:45 bydd Bedwen Lyfrau T Llew Jones ac am 13:30 bydd Mererid Hopwood yn arwain darlith Prifysgol Cymru a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant; ‘Fuoch chi yng Nghwm Alltcafan?’

 

Bydd cryn dipyn o hwyl i’r plant yn ystod y prynhawn; am 2 o’r gloch ar lwyafn y maes bydd Ben Dant a Twm Sion Cati yn mynd ben ben mewn cyfres o heriau a bydd angen plant i’w cynorthwyo yn y sialensau!

 

Chwarae gwyddbwyll

 

Roedd T Llew yn hoff iawn o chwarae gwyddbwyll, ac yn Maes D bydd gemau gwyddbwyll yn cael eu cynnal rhwng 11:00 – 16:00, dan arweiniad wyrion T Llew Jones; Owen a Iolo. Bydd bwrdd mawr gwyddbwyll wedi ei osod tu allan i stondin Gŵyl Llên Plant trwy gydol y dydd- cyfle i bawb herio’i gilydd ar y maes!

 

Os nad oes amser gyda chi i fynychu digwyddiad, bydd cyfle i fwynhau arddangosfa arbennig o gadeiriau a murlyn yn y Pentref Llên. Bu’r Eisteddfod yn ddigon ffodus i ddenu nawdd ‘Arts & Business Cymru’ er mwyn eu galluogi i gomisiynnu dau artist i gydweithio gyda phlant yn ardal Glyn Ebwy a Chaernarfon, y ddwy dref ble enilliodd T Llew ei ddwy gadair.

 

Dywedodd Sioned Edwards ar ran Eisteddfod Genedlaethol Cymru.“Mae’r plant wedi bod yn gweithio gyda’r artist Bethan Clwyd a Luned Parry. Mae’r ddwy gadair a’r murlyn yn wirioneddol wych a byddant yn siwr o roi gwen ar wyneb yr ymwelwyr ar y dydd. Rydym yn ddiolchgar i ‘Arts and Business’ am ein galluogi i wireddu’r gweithdy ac i ddatblygu sgiliau creadigol y plant yn y ddwy ardal” 

 

Mae amserlen lawn yr Eisteddfod ynghŷd â gwybodaeth am y gweithgareddau sydd i ddod eleni ar wefan y Pwyllgor Dathlu Canmlwyddiant T Llew Jones; .