Uchafbwyntiau'r Sioe Fawr 2015

24/07/2015

Categori: Newyddion

Bu hi’n wythnos lwyddiannus arall i Sioe Amaethyddol Llanelwedd gyda miloedd yn tyrru o bedwar ban y byd i’r prif ddigwyddiad yng nghalendr amaethyddol yr haf yng Nghymru. 

 

Roedd y Sioe fel arfer yn llawn o adloniant i’r teulu i gyd, o yrrwyr beic yn creu adloniant i fwydydd blasus i’w profi yn y neuadd fwyd a chynnyrch lleol i’w prynu ar hyd y maes. 

 

Roedd y cystadlu hefyd yn frwd wrth i fridwyr anifeiliaid ddod ben ben yn amrywio o ddefaid i ferlod Cymreig. Roedd eleni hefyd yn ail ymweliad y prif weinidog David Cameron i’r Sioe, gyda Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Stephen Crabb yn cyfarfod penaethiaid S4C.  Mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o’r uchafbwyntiau y Sioe eleni, dyma’r flas o’r cystadlu a’r hwyl: