Toriadau pellach i S4C am beryglu'r diwydiant creadigol, yn ôl Leanne Wood

Rhybuddiodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, y byddai unrhyw doriadau pellach i gyllideb S4C yn tanseilio diwydiannau creadigol a darlledu gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru. 

 

Wrth siarad yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC,  “Os bydd Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol  yn parhau gyda thoriadau i gyllideb S4C, yna fe fydd yn amhosib i’r sianel adlewyrchu cynnwrf a bywiogrwydd y diwylliant Cymraeg a welwn o’n hamgylch yma, neu yn wir, bywyd Cymreig yn gyffredinol. Mae pobl ar hyd Cymru’n gwerthfawrogi ansawdd yr arlwy a gaiff ei ddarparu gan S4C ar hyn o bryd – mae’r nifer o wobrau a enillwyd gan ei rhaglenni yn brawf pendant o hyn."

 

Toriadau

 

Yn ôl Leanne Wood, “Torrwyd cyllideb S4C yn llym gan lywodraeth clymblaid yn 2010 a bydd rhagor o doriadau yn golygu llai o raglenni, ansawdd is a mwy o ail-adroddiadau ac fe allai hynny effeithio ar ddyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus ac fe allai hyny effeithio ar niferoedd gwylio. Allwn ni ddim caniatau i hyn ddigwydd.

 

Mae Leanne Wood yn credu fod angen gwarchod darlledu yn y ddwy iaith yng Nghymru, "Mae Ofcom eisoes wedi cydnabod fod yna brinder plwraliaeth yn y cyfryngau yng Nghymru, ac yng ngwnyeb hyn, mae’n hanfodol bod dyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus ar y teledu yn y ddwy iaith yn cael ei warchod, a rhaid rhoi sicrwydd o ran annibyniaeth ac ariannu digonol i S4C."

 

Gwir lwyddiant

 

Dywedodd Leanne Wood fod S4C wedi bod yn llwyddiannus yn economaidd, “O fewn economi Cymru, mae hanes S4C wedi bod yn un o wir lwyddiant. Mae sector y  diwydiannau creadigol a chynhyrchwyr annibynol yn cyflogi cannoedd os nad miloedd o bobl drwy Gymru gyfan– ond bydd y busnesau sydd yn gweithio fewn y sector yn cael eu tanseilio ymhellach gan doriadau cyllido pellach i S4C.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru