Dysgu Cymraeg yn ysgolion Lloegr?

Bu’r awdur Benjamin Zephaniah yn ymweld â’r Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod dros y penwythnos a thra yn y Brifwyl, fe ddywedodd y dylai’r Gymraeg gael ei dysgu yn ysgolion Lloegr.

 

Mewn cyfweliad gyda’r BBC, fe ddywedodd y dylai'r Gymraeg gael ei dysgu mewn ysgolion yn Lloegr. Yn ôl Benjamin, "Mae Hindi, Tsieinëeg a Ffrangeg yn cael eu dysgu, felly pam ddim y Gymraeg? A pham ddim y Gernyweg?"

 

Yn ystod y nos, fe ymunodd Benjamin Zephania sy'n fardd hefyd a'r llwyfan wrth i Geraint Jarman ddiddanu'r torfeydd ar y maes. 

 

Ychwanegodd fod diwylliant Cymru yn haeddu lle pwysig yn niwylliant Prydain, "Felly pan rydw i'n dod i Gymru, rwy'n trin Cymru fel gwlad wahanol gyda'i hiaith a'i diwylliant ei hun. Ac os yw Cymru'n rhan o Brydain, yna mae'r diwylliant hwn yn rhan bwysig o Brydain - cyn bwysiced â diwylliant Jamacaidd, Trinidadaidd neu ddiwylliant Indiaidd er enghraifft."

 

Ydych chi’n credu y dylai ysgolion yn Lloegr ddysgu’r Gymraeg a hithau’n un o ieithoedd brodorol Prydain? Mae Lleol.cymru yn rhoi cyfle i chi bleidleisio o blaid neu yn erbyn integreiddio’r Gymraeg fel pwnc yn y sustem addysg yn Lloegr.

 

A ddylai'r Gymraeg gael ei dysgu mewn ysgolion yn Lloegr?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)