Prifysgol Bangor ymhlith y gorau ym Mhrydain o ran boddhad myfyrwyr

12/08/2015

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor unwaith eto wedi cyrraedd rhestr y 10 uchaf o brifysgolion Prydain o ran boddhad myfyrwyr. 

 

Daw’r canlyniadau o’r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, sef arolwg o oddeutu hanner miliwn o fyfyrwyr sy’n graddio o bob prifysgol ym Mhrydain ac sy’n rhoi’r adborth mwyaf cynhwysfawr ar brofiad myfyrwyr ym mhob sefydliad.

 

Meddai’r Athro Oliver Turnbull, Dirprwy Is-Ganghellor – Addysgu a Dysgu ym Mhrifysgol Bangor, mewn ymateb i’r canlyniadau, “Yn ogystal â’i hanes hir o ragoriaeth academaidd, mae Bangor ag enw da am ddarparu addysgu a chefnogaeth o’r radd flaenaf i fyfyrwyr, a’r canlyniadau gwych hyn yn dyst i hynny.”

 

Yn ôl yr Athro Turnbull, “Mae’n amlwg fod lle i ddathlu’r ffaith fod bron i chwarter ein pynciau gradd â chanran boddhad o 100%, ac felly hefyd ein sgôr boddhad cyffredinol o 91%, sy’n ein gosod ni’n gyfartal â Phrifysgol Rhydychen, ac ar safle uwch na phob un arall o Sefydliadau Grŵp Russell.”

 

8fed ym Mhrydain

 

Yn ogystal â chyrraedd y brig ar y tabl cyffredinol yng Nghymru a dod yn gydradd 8fed o blith prifysgolion anarbenigol y DU, mae Bangor ar frig tablau’r DU mewn chwe phwnc, yn ôl adborth a gafwyd oddi wrth raddedigion, ac ar y Brif yng Nghymru mewn 12 o bynciau. Ar ben hynny, mae’r Brifysgol yn y 10 uchaf o brifysgolion y DU am 19 o’r 39 o feysydd pwnc a ddysgir yn y Brifysgol.

 

Mae’r arolwg yn holi myfyrwyr am yr addysgu, yr asesu a’r adborth ar eu cwrs, am gefnogaeth academaidd, trefniadaeth a rheolaeth, adnoddau dysgu, a’r modd y cefnogir eu datblygiad personol. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru