Buddsoddiad gwerth £50,000 i Ganolfan Tŷ Newydd

24/08/2015

Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddwyd fod Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy, Gwynedd wedi derbyn buddsoddiad newydd gwerth £50,000 i’w wario ar wella adnoddau’r ganolfan. 

 

Derbyniwyd Grant Cyfalaf Loteri  o £30,000 gan Gyngor Celfyddydau Cymru, gydag arian cyfatebol o £10,000 gan yr Academi Gymreig a £10,000 pellach gan Sefydliad Teulu Ashley drwy’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru. 

 

Bydd y gyllideb yn cael ei gwario ar ddodrefn, gosodiadau ac arwyddion i wella’r ystafelloedd, mannau cymunedol ac ystafelloedd ymolchi, yn ogystal â gweithiau artistig i’w gosod ar y safle. Byddwn hefyd yn cyflogi pensaer i lunio cynllun cadwraeth ar gyfer y gwaith adnewyddu ac adfer rhai o nodweddion unigryw yn yr adeilad rhestredig Gradd II* hwn.

 

Mae cornel wedi ei chlustnodi yn Llyfrgell Clough Williams-Ellis yn y tŷ bellach i arddangos lluniau gwreiddiol o David Lloyd George a llyfrau yn ei gylch, gan roi gwybodaeth i ymwelwyr ac ail-gysylltu Tŷ Newydd â’r cyfnod nodedig hwn yn ei hanes. Bydd paneli newydd yn rhoi gwybodaeth am hanes y tŷ a’r Ganolfan yn cael eu gosod yn y cyntedd, a bydd y tŷ haul yn cael ei drawsnewid mewn i dderbynfa gyda siop anrhegion llenyddol Cymreig a llyfrgell cyfnodolion.

 

Fel rhan o’r trawsnewidiad, comisiynwyd map newydd o’r ardal o amgylch Tŷ Newydd gan yr artist Sarah Edmonds sy’n dangos llefydd o ddiddordeb hanesyddol, diwylliannol a chelfyddydol yn ardal Dwyfor ac Eifionydd. Mae’r darlun ar gael i’w brynu fel posteri A3 (£6.50 yr un) a chardiau post A6 (am 60c yr un). I weld llun o'r map ac am ragor o wybodaeth am sut brynu eich copi, cliciwch yma

 

Dathliad o dreftadaeth Cymru

 

Bydd y Ganolfan Ysgrifennu yn cymryd rhan yn niwrnod drysau agored Cadw ar 12 Medi, sef dathliad o bensaernïaeth a threftadaeth Cymru, gyda diwrnod agored i’r cyhoedd ddod i weld Tŷ Newydd ar ei newydd wedd. Ac am brofiad ehangach o Dŷ Newydd, mae llefydd yn dal i fod ar gael ar ein cyrsiau preswyl hyd nes diwedd y flwyddyn. Mae’r cyrsiau yn cynnwys archwilio’r mesurau rhydd gyda Myrddin ap Dafydd, troi hanes mewn i ffuglen gyda Haf Llewelyn ac ysgrifennu i blant gydag Angharad Tomos.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru