Mudiad iaith yn galw am drafodaeth gyhoeddus yn Llandysul

25/08/2015

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gyngor Ceredigion i agor eu drysau a chynnal cyfarfod cyhoeddus i ganfod barn pobl y dref ar sut i ddatblygu'r safle ble mae ysgolion Llandysul yn sefyll ar hyn o bryd er mwyn creu gwasanaethau a chyflogaeth i bobl leol.

 

Daw'r safle yn rhydd o ganlyniad i benderfyniad dadleuol y Cyngor i greu un ysgol ganolog 3-19 oed tu allan i Landysul ar gyfer holl ddisgyblion ardal eang. Mae'r ansicrwydd am dynged safle presennol yr ysgol yn creu amheuaeth ynghylch dyfodol y pwll nofio cymunedol, y ganolfan hamdden a'r ganolfan deuluol sydd oll ar yr un safle.

 

Wrth wneud yr alwad, dywed Bethan Williams, Swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith, "Mae creu un ysgol ganolog enfawr eisoes wedi tanseilio nifer o gymunedau pentrefol y cylch, nawr mae peryg y bydd y Cyngor yn tanseilio tre Llandysul ei hun – y ward sydd yn ail o canran o siaradwyr Cymraeg yn ôl canlyniadau'r Cyfrifiad diwethaf. Does dim galw lleol am nifer mawr o dai newydd gan bobl leol, ond mae galw am sicrwydd dyfodol y gwasanaethau ar y safle fel y Pwll Nofio, Y Ganolfan Hamdden a'r Ganolfan Deuluol. Dyw pobl leol ddim wedi llwyddo i gael atebion pendant eto gan y Cyngor."

 

Angen cyfarfod cyhoeddus

 

Ychwanegodd, "Galwn felly ar Gyngor Ceredigion i drefnu cyfarfod cyhoeddus yn Llandysul, a bod agor y drysau caeedig gan adrodd ar unrhyw drafodaethau gyda datblygwyr. Yn y cyfarfod, mae angen hefyd i wahodd syniadau pobl leol am sut i ddatblygu'r safle. Gall syniadau o'r fath gynnwys cyfleon gwaith, gwasanaethau a'r math o ddatblygiadau tai y mae galw lleol amdanynt fel fflatiau i bobl ifainc efallai yn yr adeilad hanesyddol."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru