Mae Digidol 2013 ar y gweill

Digidol 2013 ei drefnu gan Lywodraeth Cymru

Byddwch yn dysgu, yn cael eich ysbrydoli ac yn deall eich dyfodol digidol.

 

Caiff Digidol 2013 ei drefnu gan Lywodraeth Cymru a’i gynnal yng Ngwesty moethus y Celtic Manor. Dyma ddigwyddiad digidol all helpu’ch busnes.

 

Cewch wybod beth yw barn arweinwyr y diwydiant am bynciau llosg fel cyfathrebu â’ch cwsmeriaid, technoleg symudol, y cyfryngau cymdeithasol, data mawr a mwy.

 

Cewch eich ysbrydoligan dueddiadau ‘mawr’, technolegau newydd, arferion gorau a thechnegau ymarferol i ragori mewn oes ddigidol sy’n datblygu’n gyflym.

 

Byddwch yn meithrin

 

dealltwriaeth o’ch dyfodol digidol

 

drwy gwrdd â busnesau tebyg i’ch un chi a chael gwybod sut maent yn defnyddio technoleg ddigidol i ddenu cwsmeriaid, cydweithio, darparu gwasanaethau ac ennyn diddordeb rhanddeiliaid.

 

Cewch wybod am yr adnoddau a’r gefnogaeth sydd ar gael i’ch helpu chi ar eich taith ddigidol.

 

CADWCH Y DYDDIAD - 4 Mehefin 2013

 

Pwy ddylai ddod i’r digwyddiad?

  • Busnesau Bach a Chanolig uchelgeisiol a chwmnïau mawr o bob diwydiant
  • Arweinwyr y sector cyhoeddus a phobl sy’n gwneud penderfyniadau
  • Arweinwyr busnes o’r sector TGCh
  • Y sector academaidd / addysg

Pam y dylech ddod i’r digwyddiad?

  • Dysgu sut i ddod yn sefydliad sydd wir yn ddigidol
  • Cael eich ysbrydoli gan siaradwyr byd enwog
  • Deall eich dyfodol digidol
  • Rhwydweithio â busnesau uchelgeisiol eraill, tebyg i’ch un chi

 

Mwy o wybodaeth yma