Gŵyl newydd sbon yn dathlu hanes Cymru

28/08/2015

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd Buddug y Frenhines Geltaidd, y brenin Tuduraidd Harri Tudur a’r arwr cenedlaethol Owain Glyndŵr ymhlith y cymeriadau fydd yn cael eu cyflwyno mewn gŵyl newydd sbon fydd yn dathlu hanes a threftadaeth Cymru trwy gydol mis Medi.

 

Bydd hyd at 5,000 o blant  yn rhan o’r ŵyl, a fydd yn digwydd ar ffurf sioeau un dyn ac un ferch mewn lleoliadau treftadaeth ar draws y wlad trwy gydol mis Medi.

 

Bydd y sioeau yn cael eu cynnal yn Gymraeg ac yn Saesneg mewn lleoliadau fydd yn cynnwys Canolfan Owain Glyndŵr, Machynlleth; Wybrnant, man geni Yr Esgob William Morgan; Byd Mary Jones World; Tŷ Newton, Llandeilo; Cestyll Rhuddlan, Aberteifi, Fflint, CydweliRhaglan, ynghŷd â Bryn Eryr, fferm oes yr Hearn, newydd sbon, yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

 

Bydd y sioeau ar gael i ysgolion yn ystod dyddiau’r wythnos, ond bydd rhai sioeau ar agor i’r cyhoedd yn ystod y penwythnosau. 

 

Cynhelir yr ŵyl mewn partneriaeth â Cadw; Yr Ymdiriedolaeth Genedlaethol; Amgueddfa Genedlaethol Cymru; Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Canolfan Owain Glyndŵr; Castell Aberteifi; Cymdeithas y Beibl; Mentrau Iaith Penfro, Fflint a Dinbych; Amgueddfa Dinbych y Pysgod ac Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd.

 

Syniad

 

Syniad Eleri Twynog, sylfaenydd cwmni theatr i blant ‘Mewn Cymeriad/In Character’ yw’r ŵyl. fel yr eglurodd, "Mae hanes Cymru yn frith o gymeriadau hanesyddol carismatig ac mae'r ŵyl newydd hon yn gyfle gwych i’w cyflwyno'u i genhedlaeth newydd trwy gyfrwng sioeau bywiog sy'n cydio yn y dychymyg, ac sy’n galluogi’r plant i gymryd rhan."

 

Meddai Eleri Twynog, “Bydd yr holl sioeau i’w gweld mewn lleoliadau sy’n berthnasol i straeon y cymeriadau, fydd yn rhoi deimensiwn ychwanegol i’r perfformiadau, ynghyd â rhoi profiad arbennig i’r plant."

 

“Rwy'n ddiolchgar iawn i’r holl bartneriaid sydd wedi cofleidio’r syniad, ac wrth fy modd fod cymaint o ysgolion wedi croesawu’r cyfle i fod yn rhan o’r ŵyl. Y nod fydd datblygu’r ŵyl i fod yn ddigwyddiad blynyddol fel bo cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth o blant yn dod yn fwy ymwybodol o’u hanes a’u treftadaeth”.

 

Bydd yr ŵyl yn agor gyda sioe yn y Gymraeg Harri Tudur – Arwr Cymru neu Fradwr ?  yng Nghastell Aberteifi ar ddydd Gwener, 4 Medi am 10 y bore, yng nghwmni plant Ysgol Gynradd Aberteifi.

 

Mae amserlen lawn Gŵyl Hanes Cymru i Blant ar gael ar wefan yr ŵyl. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru