Arbrofi gyda chais chwe-phwynt mewn gemau rygbi

04/09/2015

Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cael ei ddewis gan gorff Rygbi'r Byd i arbrofi'r gemau rygbi cyntaf erioed gyda cheisiau chwe-phwynt a chiciau cosb ac adlam dau-bwynt. Bydd pwyntiau cic gosb hefyd yn newid i fod yn wyth pwynt awtomatig gan wneud i ffwrdd a'r trosiad.

 

Ar hyn o bryd, mae cais gwerth pum pwynt a chic gosb gwerth tri phwynt. Mae'r trosgais i aros ar ddau bwynt.

Bydd Undeb Rygbi Cymru'n arwain yr arbrawf pwyntiau newydd ar ran Rygbi'r Byd yn Uwch Gynghrair y Principality sy'n rhannol broffesiynol drwy dymor 2015-2016.

 

Bydd S4C yn gweddarlledu Llanelli v Pontypridd, gêm gynta' tymor 2015-16 yn Uwchgynghrair y Principality o Barc y Scarlets ddydd Sadwrn am 12.00 hanner dydd.

 

Bydd y gêm ar gael i'w gweld drwy'r Deyrnas Unedig a bydd y cais chwe-phwynt hanesyddol cyntaf a'r ciciau llwyddiannus ar gael i'w gweld ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol S4C ac Undeb Rygbi Cymru yn union ar ôl iddynt gael eu sgorio.

 

Arbrofi

 

Fe fydd cynghrair Dan 18 Undeb Rygbi Cymru hefyd yn arbrofi gyda’r sustem bwyntiau newydd, ac mae S4C yn dangos gemau byw o’r cynghrair ar s4c.cymru ac uchafbwyntiau ar y gyfres Rygbi Pawb sy’n ail ddechrau ar 8 Medi.

 

Meddai Sue Butler, Golygydd Chwaraeon S4C, "Mae'n fraint cael bod yn rhan o'r gêm hanesyddol hon. Mae'n siŵr o ddenu dilynwyr y gêm o bob rhan o'r DU a chreu diddordeb byd-eang. Rydym yn darlledu nifer o gemau o Uwchgyngrair y Principality bob tymor ac felly mae'n addas bod S4C yn helpu i greu hanes ym myd rygbi ac ym myd darlledu. Mae hyn yn dod ar adeg gyffrous i ni, gyda Chwpan Rygbi'r Byd 2015 ar fin cael ei ddarlledu ar ein sianel. Rydym yn hyderus y bydd yna geisiau yn y gêm ar Barc y Scarlets, wedi'r cyfan mae'n gynghrair sydd ag enw da am rygbi cyffrous ac agored."

 

Mae 23 mlynedd ers i'r system bwyntiau newid, gyda'r cais yn newid i bum pwynt o bedwar yn 1992.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru