Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Y twrci rhost perffaith

05/12/2014

Categori: Bwyd

Y twrci rhost perffaith

Y twrci rhost perffaith

 

Digon i 8-10

 

Cynhwysion

 

1 twrci yn pwyso 10-12lb

6L o ddwr

150g halen mor

1 oren, wedi’i dorri’n gwarteri

12 clôf

2 seren anise

1 darn o sinsir ffres

110g mêl clir

2 llond llaw o teim ffres

1 winwns, wedi’i dorri’n gwarteri

125g menyn heb ei halltu

6 deilen llawryf

 

Dull

 

Golchwch y twrci tu fewn a thu allan a’i bwyso cyn ei rhoi i fwced neu gynhwysydd digon mawr i’w ddal gyda 6 litr o ddwr.

 

Twymwch 2 litr o’r dwr ynghyd â’r speisys, mêl, halen a 4 deilen llawryf tan bod yr halen a’r mêl wedi toddi.  Gadewch i oeri cyn ychwanegu gweddill y dwr, orennau a’r teim ffres a’i arllwys dros y twrci.  Rhowch glawr ar ei ben a gadewch yn yr oergell neu man oer am 24-48 awr.  Pan rydych yn barod i’w goginio golchwch y twrci tu fewn a thu allan a sychwch yn drwyadl.

 

Cynheswch y ffwrn i 190ºC/ fan 170ºC/ nwy 5. 

 

Rhowch bupur yng ngheudod y twrci gyda’r winwns, teim a 2 deilen llawryf.  Taenwch y menyn dros yr aderyn i gyd gan wneud yn siŵr eich bod yn gorchuddio’r coesau, yna rhowch bupur dros yr aderyn yn ogystal.

 

Gosodwch y twrci (brest i lawr) ar drybedd mewn tun rhostio a gorchuddiwch y tun gyda darn mawr o ffoil a’i ddiogelu’n ofalus o dan ymyl y tun.  Coginiwch yr aderyn am 3 awr 20 munud gan ei droi'r ffordd gywir hanner ffordd drwy’r coginio. ¾ awr cyn gorffen coginio tynnwch y ffoil. Cofiwch iro’r twrci gyda’i sudd drwy gydol y coginio. 

 

I sicrhau fod y twrci wedi’i goginio, rhowch gigwain drwy ddarn mwyaf trwchus y glun; os oes suddion pinc yn rhedeg, rhowch y twrci yn ôl yn y ffwrn am chwarter awr arall a’i brofi unwaith eto. Pan fo’r suddion yn rhedeg yn glir, yna mae’r twrci wedi’i goginio.

 

Tynnwch y twrci rhost o’r ffwrn a’i godi’n ofalus o’r tun a’i osod ar fwrdd gan ofalu fod yr holl sudd yn cael ei gadw yn y tun rhostio. Rhowch y twrci i orffwys mewn man cynnes am 30 - 45 munud - bydd hyn yn sicrhau fod y cig yn ymlacio a bydd y twrci’n dyner ac yn flasus ac yn haws i’w dorri.Ryseitiau gan - Nerys Howell Ymgynghoriaeth Bwyd