Mudiad iaith yn galw am ail wasanaeth Cymraeg

08/09/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Angen i'r BBC ehangu ar ei darpariaeth

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw am ail wasanaeth Cymraeg yn dilyn araith gan Gyfarwyddwr Cyffredinol y BBC sy'n sôn am ehangu cynnwys y gorfforaeth mewn nifer o ieithoedd y byd, ond ddim y Gymraeg. 

 

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn dweud bod twf aruthrol wedi bod mewn gwasanaethau Saesneg ers degawdau ond toriadau i wasanaethau Cymraeg, megis cwtogi oriau radio Cymru, yn enwedig gan y BBC. Mae'r dewis o sianeli teledu Saesneg ar gael yng ngwledydd Prydain wedi tyfu ymhell dros 450 ac mae hefyd dros 600 o orsafoedd radio yn darlledu yn Saesneg. Er y twf hwn dros y blynyddoedd diwethaf, dim ond un sianel teledu ac un orsaf radio Cymraeg sydd o hyd, y lleiafswm sy'n cael ei ganiatáu o dan gytundeb Ewropeaidd ar ieithoedd llai.   

 

Daw'r alwad am wasanaeth Cymraeg ychwanegol wedi i Brif Weinidog yr Alban ac RTE yn Iwerddon amlinellu cynlluniau ar gyfer rhagor o wasanaethau yn eu gwledydd nhw. 

 

Wrth ymateb i araith Tony Hall, dywedodd Aled Powell, llefarydd darlledu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, “Mae'n rhyfedd clywed y BBC yn sôn am ddarparu rhagor o wasanaethau mewn ieithoedd eraill y byd, a hynny heb gynllunio i ehangu eu darpariaeth Gymraeg. Mae'r syniad o greu sianel ryngweithiol i Gymru yn un da, ond nid oes sôn am ehangu'r cynnwys Cymraeg er gwaethaf toriadau cyson i'w allbwn Cymraeg dros y blynyddoedd. Mae'n dod yn gliriach nag erioed bod angen datganoli darlledu er mwyn cael system sy'n ymateb i anghenion Cymru."

 

Dim uchelgais

 

"O wrando ar yr araith, mae'n debyg nad oes uchelgais gan y BBC yn Llundain ar gyfer eu gwasanaethau Cymraeg. Mae'n hollbwysig bod y Llywodraeth yn sicrhau bod cynnydd yng nghyllideb S4C fel bod y darlledwr yn gwbl annibynnol o'r Gorfforaeth Darlledu Brydeinig."

 

Mae'r mudiad iaith wedi cyhoeddi papur sy’n argymell codi cannoedd o filiynau o bunnau drwy dreth newydd - ar hysbysebion a darlledwyr preifat - er mwyn ariannu darlledu aml-gyfrwng Cymraeg a darlledwyr cyhoeddus eraill. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru