Stadiwm y Mileniwm yn cael enw newydd, ydych chi'n cytuno?

11/09/2015

Categori: Arian a Busnes, Chwaraeon, Newyddion

Cyhoeddodd Undeb Rygbi Cymru fod Stadiwm y Mileniwm yn cael enw newydd, gyda'r stadiwm enwog yn cael ei enwi yn Stadiwm y Principality fel rhan o gytundeb noddi newydd gyda Chymdeithas Adeiladu'r Principality o Gaerdydd.

 

O ganlyniad i'r cyhoeddiad fod yr enw newydd yn cael ei arddel o 2015 ymlaen, cafwyd ymateb chwyrn ar y cyfryngau cymdeithasol, gyda deiseb yn cael ei lansio yn gwrthwynebu'r newid.

 

Dadl y deisebwyr yw fod enw'r Principality yn sarhad ar Gymru, gan fynnu nad tywysogaeth yw Cymru. Ond mae'r Undeb Rygbi yn ddibynnol ar nawdd masnachol fel sawl corff yn y byd chwaraeon ac mae caniatáu enw newydd i'r stadiwm yn hanfodol er mwyn codi arian sylweddol a phrin. 

 

Beth yw'ch barn chi? Pleidleisiwch isod.

 

Ydych chi'n cytuno gyda enw newydd Stadiwm y Mileniwm?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)