Lle’r Fenyw

Canfyddiadau allweddol astudiaeth o rolau menywod yng ngweithlu Cymru

Canfyddiadau allweddol astudiaeth o rolau menywod yng ngweithlu Cymru

 

Fel rhan o’n gwaith i gefnogi datblygiad effeithiol menywod yn y gweithlu, rydym wedi comisiynu ein gwaith ymchwil mwyaf sylweddol mewn degawd.

 

Mae’r astudiaeth wedi helpu i nodi’r ffactorau sy’n effeithio ar allu menywod i gael mynediad i’r gweithle, parhau i weithio a symud ymlaen yn eu gyrfa. Mae’r canfyddiadau’n rhoi cyfle i Chwarae Teg, y llywodraeth, diwydiant a’r byd academaidd adolygu arferion cyfredol, datblygu polisïau ac ystyried deddfwriaeth i herio’r rhwystrau hyn er mwyn sicrhau bod menywod yn gallu parhau i ddatblygu a chamu ymlaen yn gadarnhaol yn economi Cymru.

 

Daeth pum maes allweddol i’r amlwg yn sgil y gwaith ymchwil: 

  • Menywod yn y gweithlu

  • Cydraddoldeb rhywiol yn y gweithle

  • Sgiliau a Chynnydd yn y gwaith

  • Cydbwyso gwaith a gofal

  • Mynd i’r afael â chydraddoldeb rhywiol

Canfyddiadau allweddol astudiaeth o rolau menywod yng ngweithlu Cymru

Ewch i wefan Chwarae Teg am adroddiadau llawn

 

Ffynhonnell: Gwefan Chwarae Teg