Hwb i ymgyrch dros Swyddog Cymraeg Prifysgol Caerdydd

30/10/2015

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae myfyrwyr sy’n ymgyrchu dros swyddog sabothol llawn-amser ar gyfer y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd wedi croesawu ymyrraeth ddiweddar y Prif Weinidog Carwyn Jones yn y frwydr.

 

Gwnaeth Carwyn Jones ei sylwadau mewn cyfweliad â phapur newydd y myfyrwyr Gair Rhydd. Dywedodd “ei bod yn debyg iawn bod pobl wedi pleidleisio yn y refferendwm heb wir ddeall beth oedd y goblygiadau i siaradwyr Cymraeg.”

 

Wrth groesawu sylwadau’r Prif Weinidog, dywedodd Steffan Bryn, Swyddog y Gymraeg gwirfoddol rhan-amser presennol Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd,“Fel y dywedodd y Prif Weinidog, er mai iaith y lleiafrif yw'r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, mae’r iaith yn haeddu cael ei chynrychioli yn gyflawn. Dylid ei hystyried fel carfannau mawrion eraill o gorff y myfyrwyr - megis Ôl-raddedigion a Myfyrwyr Gofal Iechyd - sydd â swyddogion etholedig llawn-amser yn cynrychioli eu hanghenion penodol nhw.

 

Nid yw’r gynrychiolaeth sydd ar gael i fyfyrwyr Cymraeg ar hyn o bryd - lle bo’r Gymraeg yn cael ei gweld fel grŵp lleiafrifol ymylol - yn ddigonol. Nid oes yr un swyddog sabothol yn siarad Cymraeg, a wnaiff cyflogi aelod staff yn yr Undeb yn gyfrifol am gyfieithu yn bennaf ddim diwallu anghenion y Gymraeg a’r siaradwyr yn y Brifysgol na’r Undeb.

 

Bellach mae’r myfyrwyr yn awgrymu y gallai’r Brifysgol ariannu swyddog sabothol dros y Gymraeg yn uniongyrchol. Wfftio galwadau o’r fath mae’r Brifysgol wedi’i wneud hyd yma.

 

Ychwanegodd Steffan Bryn, "Os nad yw Awdurdodau’r Brifysgol yn barod i wrando ar leisiau eu myfyrwyr, gobeithiaf y byddant yn fwy parod i wrando ar Brif Weinidog Cymru a’r Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg.

 

O ystyried y manteision a ddôi yn sgil sefydlu swydd o’r fath o safbwynt bodloni ei myfyrywyr presennol, denu rhai newydd a chadarnau ei hymrwymiad i’r Gymraeg fel blaenoriaeth strategol, byddem yn disgwyl i’r Brifysgol neidio ar y cyfle hwn; mae’r cyllid y gofynnir amdano hefyd yn swm fechan iawn o gymharu â’r grantiau enfawr gaiff Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd gan y Brifysgol ar hyn o bryd.

 

Apeliaf yn uniongyrchol ar i’r Is-Ganghellor Colin Riordan gwrdd â chynrychiolwyr myfyrwyr Cymraeg, yng ngoleuni sylwadau’r Prif Weinidog, i drafod sut y bydd y Brifysgol yn mynd ati i weithredu yn y maes hwn.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru