Bwyd a diod o Gymru yn arlwy i Amgueddfa Cymru

01/05/2013

Categori: Arian a Busnes, Bwyd

Mae Nerys Howell (Ymgynghoriaeth Bwyd Nerys Howell) wedi ei phenodi i weithio gyda Amgueddfa Cymru i ddatblygu’r arlwy Cymreig ar ei bwydlenni yn eu safleoedd ar draws Cymru. Bydd Nerys yn gweithio gyda Elior,y contractwyr arlwyo, sydd wedi derbyn estyniad o 10 mlynedd i’w cytundeb gan Amgueddfa Cymru gwerth £28m i ddarparu'r arlwyo yn  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe ac yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan.

 

Mae Nerys wedi gweithio eisioes ar nifer o fentrau amlwg gan gynnwys gweithio gyda Chanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd lle bu'n datblygu’r defnydd yno o fwyd  a diod Gwir Flas Cymru. Mae hi hefyd wedi gweithio gyda chogyddion blaenllaw a bwytai i ddylunio a datblygu bwydlenni.

 

Dywedodd Nerys, "Mae hwn yn gyfle gwych i helpu i ddatblygu’r bwyd a gynnigir i fod yn wirioneddol Gymreig mewn atyniadau ymwelwyr o bwys yng Nghymru. Mae cynhwysion lleol o ansawdd uchel, bwyd a diod unigryw a mannau diddorol i fwyta yn dod yn fwyfwy pwysig i ymwelwyr fel y pwysleisiwyd yn ddiweddar yn Strategaeth Twristiaeth Llywodraeth Cymru 2020. Ein bwriad yw gwneud  safleoedd yr Amgueddfeydd yn gyrchfannau i fwyta ynddynt yn ogystal ag i ymweld â hwy ."

 

Meddai Gareth Williams, Cadeirydd Bwrdd Mentrau Cyf Amgueddfa Cymru, "Rydym wrth ein bodd y bod rhywun o safon Nerys gyda’i holl phrofiad ag angerdd yn gweithio gyda ni i ychwanegu gwerth at y buddsoddiad mawr  hwn i ddatblygu y profiad bwyd a gynnir gennym. Rydym yn sicr y bydd y profiad bwyd hwn yn ychwanegu at fwynhad ein hymwelwyr. "

 

Ychwanegodd Lindsey Phillips, Rheolwr Marchnata Elior UK,  "Mae'n gyfnod cyffrous yn yr Amgueddfeydd Cenedlaethol gan fod Elior wedi buddsoddi'n helaeth mewn creu cysyniadau arlwyo newydd ym mhob safle. Mae’r gallu i ddefnyddio cynhwysion lleol a gweini ryseitau traddodiadol Cymreig yn rhan bwysig o wneud yr amgueddfeydd yn gofiadwy i'n hymwelwyr ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Nerys i ddatblygu ymhellach y profiad Cymreig a gynnigir yn ein bwytai. "

 

Sefydlodd Nerys Howell Ymgynghoriaeth Bwyd Nerys Howell yn 2005. Mae'r cwmni newydd lansio ei gwefan ar ei newydd wedd  -  www.howelfood.co.uk.  Bydd y  wefan newydd yn cynnwys adran Llyfr Coginio gyda ryseitiau tymhorol yn seiliedig ar fwyd a diod o bob rhan o Gymru. Mae'r wefan hefyd yn cynnwys esiamplau o’r math o waith y mae Nerys yn ei wneud ar gyfer y sector preifat a’r sector cyhoeddus.  Mae Nerys wedi bod yn gyfrannwr cyson ar deledu a radio ac wedi cyflwyno eitemau coginio ar S4C ers dros bymtheng mlynedd. Hi yw awdur llyfr 'Cymru ar blât' - cyhoeddiad dwyieithog a gyrhaeddodd rhestr fer Gwobrau Llyfr Coginio Rhyngwladol Gourmand 2010.