Y Cyfnod i barhau

21/05/2013

Categori: Celfyddydau, Newyddion, Papurau Bro

Y Cofnod

Mae papur newydd Y Cyfnod wedi cael ei brynu, gan sicrhau dyfodol i'r wythnosolyn dwyieithog.


Y perchennog a golygydd newydd yw Mari Williams, awdur sy'n rhedeg cwmni gwasanaeth cyfathrebu Mari Williams PR. Bu Mari Williams, sy'n 41 oed, yn gweithio fel newyddiadurwr ac awdur copi i gwmni Golwg yn Llanbedr Pont Steffan, yn golofnydd ac awdur nodwedd llawrydd i'r  Western Mail, Golwg a chyhoeddiadau eraill a Rheolwr Cyfathrebu BBC Cymru Wales. Mae'n byw yn Llanuwchllyn gyda'i gwr Brendon, sy'n newyddiadurwr, a'u dau o blant.


Mari Williams - Y Cyfnod

 

Mari Williams PR


"Rydw i wrth fy modd o gael cymryd yr awenau," meddai Mari. "Mae'r Cyfnod a'i gyd-bapur y Corwen Times yn ganolog i fywyd yr ardal, yn ffynhonnell newyddion a gwybodaeth ac yn destun sgwrs yn wythnosol. Roedd yna gonsyrn mawr am ddyfodol y papur, a 'dwn i ddim sawl sgwrs glywais i am y golled  fyddai petai’r papur y diflannu.

 

Dwi'n mawr obeithio bod hwn yn ddechrau ar gyfnod newydd. Mae'n her enfawr i mi yn bersonol ac rwy’n llawn sylweddoli maint yr her o gynnal papur newydd wythnosol yn yr hinsawdd bresennol. Mae'r ymateb a'r gefnogaeth wedi bod yn syfrdanol. Fy mlaenoriaeth i ar hyn o bryd yw cael Y Cyfnod yn ôl ar y silffoedd cyn gynted ac y galla i."

 

Y Cofnod