Y Ffermwyr Ifanc yn paratoi am Eisteddfod fawreddog arall

23/10/2015

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae’r trefniadau yn prysur fynd yn eu blaen ar gyfer Eisteddfod Clwb Ffermwyr IfancCymru 2015, sydd yn cael ei drefnu gan Ffederasiwn Meirionnydd eleni.

 

Ar yr 21ain o Dachwedd, bydd oddeutu 800 o aelodau Ffermwyr Ifanc yn dod ynghyd yn y Neuadd Fawr, Aberystwyth, ar gyfer y digwyddiad blynyddol.

 

Ar draws Cymru mae’r Ffederasiynau gwahanol yn cynnal eu Heisteddfodau Sirol, gydag amryw wedi digwydd yn barod, a mwy i’w cynnal eto.

 

Yr Eisteddfod hon yw un o uchafbwyntiau’r flwyddyn i nifer o aelodau, a dyma’r unig Eisteddfod ddwyieithog o’i fath yng Nghymru. Mae’n rhoi cyfleoedd i aelodau berfformio mewn nifer o gystadleuthau gwahanol – o ganu ac adrodd i feimio a chyfansoddi.

 

Mae Pwyllgor Trefnu Meirionnydd, dan ofal y Cadeirydd, Mrs Siwan Jones, wedi bod wrthi’n brysur ers misoedd yn paratoi ar gyfer y diwrnod, gyda’r trefnwyr yn gobeithio am eisteddfod i’w chofio. 

 

Meddai, "Rydym yn hynnod ddiolchgar i’n noddwyr, gan y byddai cynnal yr Eisteddfod yn dasg anodd oni bai am eu cymorth hael. Diolch i Cig Maethlon Cymru, (Noddwyr y Gadair), NFU (Noddwyr y tlysau), Grŵp Cynefin, Cronfa Cadeirydd Cyngor Gwynedd ac FUW Meirionnydd am eu haelioni."

 

Ychwanegodd, "Bydd yr Eisteddfod yn dechrau am 10:30, gyda llu o gystadlaethau gwahanol a fydd yn sicr o apelio at bawb o bob oed. Mae croeso cynnes i chi ymuno â ni yn y Neuadd Fawr ar yr 21ain o Dachwedd’"

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru