Plu yn lansio Tir a Golau

29/10/2015

Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd y triawd gwerin gyfoes, Plu, yn lansio eu halbwm ‘Tir a Golau’ ar 14 Tachwedd 2015 ar label Sbrigyn Ymborth.

 

Gyda chefnogaeth gan yr enwog Meic Stevens, bydd noson lansio yn cael ei chynnal yn Clwb Canol Dre, Caernarfon gan Noson 4a6.

 

Dyma drydydd albwm y brawd a dwy chwaer Elan, Marged a Gwilym Rhys o Fethel, Caernarfon. Cafodd ei recordio yn stiwdio Bryn Derwen, Bethesda a stiwdio Sain, Llandwrog.

 

Dywedodd prif leisydd y band, Elan Rhys,“Fel mae’n bosib dweud o deitl yr albwm, cafodd lawer o’r caneuon eu hysbrydoli gan y tir o’n cwmpas. I adlewyrchu hyn, roedden ni eisiau arbrofi mwy gyda sain drwy adeiladu haenau a melodïau. Roedd hefyd yn gyfle i ni gymryd mantais o’r holl offerynnau gwahanol oedd ar gael ym Mryn Derwen. Braf iawn hefyd oedd cael offerynwyr eriall mewn i chwarae ar rai caneuon.”

 

Cafodd yr albwm ei gynhyrchu gan Aled Hughes o’r band Cowbois Rhos Botwnnog sydd hefyd yn rhedeg y label Sbrigyn Ymborth. 

 

Dywedodd, “Rydym yn falch iawn o gael Plu yn rhyddhau albwm arall ar ein label. Mae Sbrigyn Ymborth yn gweithio’n galed i ryddhau cerddoriaeth yn yr iaith Gymraeg ac rydym yn hynod o hapus o allu cefnogi Plu gyda’u cerddoriaeth hyfryd. Roedd hi hefyd yn bleser cynhyrchu’r albwm a’u helpu i arbrofi gydag offerynnau a synau gwahanol.”

 

Mae’r band eisoes wedi perfformio’r caneuon newydd mewn gigs gyda'u sengl Arthur, a gafodd ei recordio yn stiwdio LIPA yn Lerpwl gan Robin Llwyd Jones, ar gael i’w glywed ar eu gwefan Soundcloud.

 

Bydd y band hefyd yn teithio i berfformio’r albwm diwedd mis Tachwedd. Ar ran o’r daith bydd Plu yn cefnogi Carwyn Ellis, o’r band Colorama, sydd yn lansio ei albwm cyntaf fel artist unigol. Bydd Plu a Carwyn hefyd yn perfformio caneuon o’u prosiect cydweithiol newydd.

 

Y dyddiadau sydd wedi cadarnhau ar gyfer y daith yw:

 

19/11/2015 – Lerpwl

20/11/2015 – Manceinion

21/11/2015 –Llangywer, Y Bala

22/11/2015 –Caerdydd

 

(Lleoliadau i’w cadarnhau)

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru