Llyfrau Cymraeg yn cyrraedd ysgolion Patagonia

17/11/2015

Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyrhaeddodd detholiad o lyfrau ac adnoddau Canolfan Peniarth ysgolion ym Mhatagonia yn ddiweddar, lle byddant yn cael eu defnyddio gan athrawon i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd Cymry Cymraeg yr Andes.

 

Bu Marian Thomas, a fu gynt yn gweithio i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant fel Pennaeth Ysgol Hyfforddiant Addysg Gychwynnol i Athrawon, ac sydd hefyd wedi bod yn gwneud gwaith ymgynghorol i Ganolfan Peniarth yn ddiweddar, yn ymweld â dwy ysgol ym Mhatagonia, sef Ysgol yr Hendre ac Ysgol yr Andes, lle mae'r plant yn cael eu haddysgu yn y Gymraeg. O blith yr adnoddau sydd wedi eu hanfon i'r ysgolion mae, Math y Mwydyn, sef llyfrau i helpu plant i ddysgu ffurfio lythrennau a rhifau; cyfres lyfrau Tybed Pam? - Addysg Grefyddol yn y Cyfnod Sylfaen; llyfryn newydd Serennu wrth 'sgrifennu ar gyfer datblygu sgiiau ysgrifennu plant yng Ngyfnod Allweddol 2; Cyfres nofelau newydd y Ganolfan, Cyfres y Geiniog ar gyfer plant yng Nghyfnod Allweddol 2, a'r gyfres lyfrau darllen a deall newydd ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, Ditectif Geiriau.

 

Dywedodd Marian Thomas, "Roedd y ddwy Ysgol wrth eu bodd yn derbyn yr adnoddau. Mae adnoddau'n brin iawn yno ac mae'n amhosibl iddynt i ddod â llyfrau i'r wlad. Mae angen annog ymwelwyr i fynd a llyfrau darllen o bob math yno".

 

Dywedodd Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, "Rydym yn falch iawn o'r berthynas sydd wedi datblygu rhwng y Ganolfan ac athrawon Cymraeg ym Mhatagonia dros y blynyddoedd diwethaf. Bellach, mae nifer o'n llyfrau a'n hadnoddau yn cael eu defnyddio gan athrawon yno, gan gynnwys y cynllun poblogaidd Tric a Chlic, a braf oedd gweld y lluniau gan Marian o'r plant yn darllen llyfrau'r cynllun."

 

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru