Cau Ysgol Cynfelyn yn benderfyniad diddychymyg yn ôl Mudiad

11/12/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi mynegi tristwch yn dilyn y penderfyniad gan Gyngor Ceredigion i gau Ysgol Llangynfelyn.

 

Roedd y cyngor yn argymell cau ddwy ysgol: Cwmpadarn am fod tair ysgol gynradd arall yn yr ardal lle mae nifer y disgyblion yn disgyn, a Llangynfelyn am fod llai na 30 o ddisgyblion yn yr ysgol. Ond fe roedd rhieni’n gwrthwynebu'r cynlluniau.

 

Dywedodd Bethan Williams, Swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith. “Rydyn ni'n rhannu tristwch rhieni, plant a chymuned Llangynfelyn ac yn llawn edmygedd o'u dyfalbarhad wrth ymgyrchu. Mae pwyslais y cyngor ar 'lefydd gwag' mewn ysgolion ac ar gost o hyd - yn hytrach na gwerth yr ysgol i'r gymuned, rydyn ni wedi'n siomi bod y cyngor, eto, yn dangos mor ddi-ddychymyg ydyn nhw, wrth gau ysgol arall."

 

Ychwanegodd, "Byddwn ni'n cynnal rali genedlaethol yng Nghaerdydd fis Chwefror flwyddyn nesaf er mwyn tynnu sylw at bwysigrwydd addysg Gymraeg i bawb er mwyn creu Miliwn o siaradwyr Cymraeg. Mae Cyngor Ceredigion heddiw wedi rhoi enghraifft arall o'r angen i ymgyrchu dros addysg Gymraeg i bawb, yn eu cymuned." 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru